Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Talarek
Miejsce urodzenia: Lipnik
Data urodzenia: 16-06-1899
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Na podstawie aktu zgonu ustalono, że ww. zmarł dn. 28.06.1985. Zgodnie z art. 52a ptk 7 Ustawy o IPN [Dz.U. 2016 poz. 749] odstąpiono od poszukiwań osoby najbliższej.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Talarek został objęty rozpracowaniem przez PUBP/PUdsBP w Myślenicach jako członek PSL. Wg. zapisu z dnia 23.01.1956 materiały złożono w Archiwum Wydziału X WUdsBP w Krakowie pod sygn. 104234/II. Materiałów o sygn. 104234/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Józef Talarek został objęty kontrolą operacyjną w ramach grupowej Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Niezadowoleni" nr rejestracyjny 613/B, prowadzonej w okresie od 29.07.1961 do 30.09.1962 przez RSB KPMO w Myślenicach, wobec grupy osób podejrzewanych o agitację polityczną w czasie wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. J. Talarek i inni domagali się usunięcia z list wyborczych kandydatów Frontu Jedności Narodowej. Po przeprowadzeniu z J. Talarkiem rozmowy profilaktycznej jego rozpracowanie zakończono. Sprawę przerejestrowano 18.10.1962 pod nr KR 2139 jako Sprawę Operacyjnej Obserwacji krypt. "Niezadowolony" i kontynuowano rozpracowanie wobec jednego z figurantów. Materiały SOO krypt. "Niezadowolony" skomasowano z materiałami grupowej SOO krypt. "Niezadowoleni" i złożono 09.04.1964 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5321/R. Materiały 30.03.1967 przerejestrowano i złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 10158/II. IPN Kr 010/9966 (10158/II).
.