Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Rola
Miejsce urodzenia: Mogilno
Data urodzenia: 04-01-1942
Imię ojca: Karol
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Rola, który był jednym z założycieli, a następnie przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Sądeckich Zakładach Naprawy Autobusów (później pod nazwą Sądeckie Zakłady Naprawy Samochodów), 20.03.1981 został zarejestrowany pod nr NS 5422 przez Wydział II KW MO w Nowym Sączu jako pierwszy "figurant" Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Autobus" o tym samym numerze rejestracyjnym. Rozpracowanie to SB z czasem rozszerzyła na kolejną osobę z kierownictwa NSZZ "Solidarność" w SZNA. W dn. 8.12.1981 materiały SOS przekazano do Wydziału III-A KW MO w Nowym Sączu, a następnie zwrócono do Wydziału II. W dn. 18.12.1981 z Władysławem Rolą została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza, której celem było skłonienie go do "zaniechania antysocjalistycznej działalności". Po odmowie podpisania przez W. Rolę deklaracji lojalności, SB kontynuowała jego kontrolę ale już w ramach założonego w dniu rozmowy Kwestionariusza Ewidencyjnego. Sprawa o kryptonimie "Autobus" była prowadzona dalej przeciwko drugiej zarejestrowanej do niej osobie, a po zakończeniu 16.12.1983 akta sprawy zostały złożone 23.12.1983 w Sekcji "C" Wydziału Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1506/II. Akta nie zachowały się - prot. brak. 9/89, poz. 243. Materiałów o sygn. 1506/II brak. Wpis na podstawie dziennika rejestracyjnego i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od 18.12.1981 Wydział II KW MO w Nowym Sączu kontrolował Władysława Rolę w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Prezes", nr rej. NS 6208. Na karcie ewidencyjnej odnotowano m.in., iż Władysław Rola wykazywał "wrogą postawę do ustroju PRL", oraz że "w październiku 1981 ostentacyjnie złożył legitymację PZPR". KE został przekazany do Wydziału V (brak daty), a następnie 13.07.1984 do Wydziału III WUSW w Nowym Sączu. W dniu 26.02.1985 z powodu przejścia W. Roli na rentę inwalidzką rozpracowanie zakończono, a akta 26.06.1985 złożono w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1816/II. Materiały zniszczono w 1989 roku (prot. brak. 10/1989, poz. 232). Materiałów o sygn. 1816/II brak. Wpis na podstawie dzienników: rejestracyjnego i archiwalnego oraz zapisów kartotecznych.
.