Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Jan
Nazwisko: Rekowski
Miejsce urodzenia: Sępólno
Data urodzenia: 12-04-1951
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem i postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy pod nr Pg.Śl. II-44/82 podejrzany o to, że "w miesiącu styczniu 1982 w Bydgoszczy jako członek NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona nie odstąpił od kontynuowania działalności prowadzonej przez ten związek i w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządził i przenosił przeznaczone do rozpowszechniania ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić". 15.02.1982 dokonano przeszukania w mieszkaniu ww. i w miejscu pracy. 16.02.1982 tymczasowo aresztowany. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KW MO Bydgoszcz 13.03.1982 wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" [KK] w okresie 12.03.1982-12.03.1984. Śledztwo dot. ww. zamknięto 15.05.1982 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN By 070/5172 (5891/III)
Akta sądowe Wyrok Sądu POW w Bydgoszczy z 06.07.1982 w sprawie postępowania przygotowawczego Pg.Śl. II-44/82 i śledztwa RSD 9/82 uniewinniający Czesława Rekowskiego od zarzucanego mu czynu z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym "ponieważ materiał dowodowy zebrany w sprawie nie potwierdził zasadności zarzutu aktu oskarżenia stawianego ww.". Wyrok był prawomocny. IPN By 51/114-119
Akta tymczasowo aresztowanego Czesław Rekowski tymczasowo aresztowany w okresie 16.02.1982-06.07.1982 w związku z toczącym się śledztwem RSD 9/82. Od 01.03.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Ww. prowadził protest głodowy z powodu osadzenia go w areszcie. Ww. był karany dyscyplinarnie. IPN By 233/95 (38/420)
Akta sądowe Akta dotyczące procesu odszkodowawczego. Ww. aresztowany tymczasowo 16.02.1982 z związku z postępowaniem przygotowawczym Pg. Śl. II-44/82 i śledczym 9/82. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 06.07.1982 ww. został uniewinniony. 08.06.1983 ww. wniósł do Sądu POW pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za "niesłuszne tymczasowe aresztowanie". 30.06.1983 Sąd POW w Bydgoszczy wydał postanowienie zasądzające na rzecz ww. odszkodowanie. 07.07.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wniosła zażalenie na postanowienie sądu, domagając się umorzenia postępowania. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 24.04.1984 ww. przyznano odszkodowanie tytułem zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Na powyższe postanowienie ze względu na wysokość odszkodowania 02.05.1984 ww. wniósł zażalenie. Postanowieniem z 12.11.1984 Sąd Najwyższy w Warszawie postanowił zażalenia ww. nie uwzględnić. IPN By 308/17
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operac. Rozprac.[SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rekowski Czesław zarejestrowany 26.05.1987 pod nr 26909 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz jako figurant SOS/SOR krypt. "Gryf" nr rej. 20546, 30.05.1989 przejętej do prowadzenia przez Inspektorat 2 WUSW Bydgoszcz. Następnie w 1987 figurantowi SOR krypt. "Gryf" założono Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] krypt. "Chemik". Kontrola operacyjna w ramach KE dotyczyła "wrogiej działalności" w środowisku tzw. Bractwa Oblatów. W związku z prowadzoną kontrolą operacyjną ww. w ramach KE krypt. "Chemik" Wydz. V WUSW Bydgoszcz zastrzegł wyjazdy do WKŚ w okresie 31.11.1987-28.09.1989. Materiały KE "Chemik" złożone do archiwum 08.03.1989 pod sygn. 7169/II zniszczono 24.01.1990. Materiały SOR "Gryf", zakończonej 16.12.1989 zniszczono przed złożeniem do archiwum. Materiałów o sygn. 7169/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 18.02.1982 pod nr rej. 20098 do SOS przemianowanej na SOR krypt. "Arab" nr rej. 19848 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy w okresie 9.01.1982-29.06.1983 dotyczącej działalności nielegalnych struktur związkowych na terenie Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy. 12.04.1983 przerejestrowany pod nr rej. 20098 do SOR krypt. "Komisja" nr rej. 21502 dotyczącej kolportażu ulotek o "wrogiej treści" na terenie Zakładów Chemicznych "Organika Zachem" w Bydgoszczy. Powodem zakończenia SOR krypt. "Komisja" było "zaniechanie wrogiej działalności". Materiały dotyczące SOR krypt. "Arab" złożone do archiwum 29.06.1983 pod sygn. 6089/II zniszczono. Materiały dotyczące SOR krypt. "Komisja" złożone do archiwum 20.08.1985 pod sygn. 6545/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 6545/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] 17.05.1984 TW "Czarny" otrzymał zadanie uzyskania opinii o Czesławie Rekowskim. W teczce pracy TW "Czarny" znajduje się doniesienie z 20.06.1984 dotyczące ww. IPN By 0085/1512 t. 2 (40860/I)
Akta paszportowe Akta Czesława Rekowskiego. W materiałach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów Z-2236/87 z 16.12.1987 wniesione przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy. W/w 24.02.1989 starał się o paszport. 03.04.1989 odmówiono wydania paszportu na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 17.06.1959 o paszportach. EABy 169405
Dokumentacja ewidencyjna Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę za lata 1979-1989. W związku z prowadzoną sprawą śledczą RSD 9/82 Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy zastrzegł w/w wyjazdy zagraniczne w okresie 12.03.1982-12.03.1984. 31.11.1987 wyjazdy do wszystkich krajów świata (WKŚ) zastrzegł Wydz. V WUSW w Bydgoszczy. IPN By 077/116, IPN By 077/639
.