Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Agnieszka Maria
Nazwisko: Jagura
Nazwisko rodowe: Jagura
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-01-1962
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Loża”, nr rej. 45266, prowadzona w okresie 28.12.1981 - 30.11.1982 przez Wydział III KW MO w Łodzi. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej grupy osób uczestniczących w spotkaniu, na którym utworzono „Klub Rzeczpospolita Samorządna - Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. W dniu 11.01.1982 Agnieszkę Jagurę zarejestrowano pod nr. 45345 jako osobę do sprawy. W aktach sprawy została wymieniona jako jedna ze współorganizatorów klubu. Według SB utworzenie KRS-WSN zostało ocenione jako „organizowanie nieformalnych klubów dyskusyjnych o charakterze antysocjalistycznym”. W dniu 30.11.1982 sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych z rozpracowywanymi m.in. z Agnieszką Jagurą. Materiały zdjęto z ewidencji 21.07.1983 i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. 6072/II, następnie 03.07.1989 wykonano mikrofilm sygn. 6072/2. Akta zniszczono za protokołem brakowania nr 1028/90. IPN Ld 047/437/J (6072/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Myśliciele”, nr rej. 48471, prowadzona w okresie 03.02.1984 - 16.04.1985 przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi. Założona w związku w podjęciem przez studentów Wydziału Filologii UŁ próby formalnego zarejestrowania „Klubu Myśli Katolickiej”, który SB uznała za "antysocjalistyczny". Jedną ze współorganizatorów była Agnieszka Jagura. W dniu 03.02.1984 pod nr. 48473 została zarejestrowana jako osoba do sprawy. Rektor UŁ odmówił wyrażenia zgody na utworzenie i funkcjonowanie klubu pod auspicjami uniwersytetu. W materiałach zebranych do sprawy Agnieszkę Jagurę wymieniono jako działaczkę Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współzałożycielkę „Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej - Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość”. W dniu 15.05.1985 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 6413/II, które zniszczono za protokołem brakowania nr 987/89 poz. 23. Częściowe informacje zachowały się w aktach administracyjnych. Materiały o sygn. 6413/II zniszczono. Wpis na podstawie akt administracyjnych: IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 13).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Derek”, nr rej. 34738, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia TW z roku 1982 na osobę Agnieszki Jagury. IPN Ld 0040/2784 (45233/I0, IPN Ld 0046/1020/J (45233/1) mikrofilm.
W aktach paszportowych Agnieszki Jagury znajduje się zapis o zabezpieczeniu wyjazdów o numerze „Zab” 46/85 z dnia 24.01.1985 wniesione przez Wydziału III-1 WUSW w Łodzi. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. IPN Ld 533/132036 (EALD 132036).
.