Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Szczepan
Nazwisko: Wielgosz
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 25-12-1937
Imię ojca: Józef
Imię matki: Łucja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 26.06.1982 pod nr 8138 do SOS krypt. "Siatka" dot. kontynuowania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach toruńskich Elana. Materiały złożone do archiwum pod nr 1064/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w związku z faktem zaistnienia kolportażu "nielegalnych wydawnictw" na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Elana" w Toruniu wykrytego w trakcie prowadzenia przez Wydz. V KW MO Toruń SOS krypt. "Siatka". W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że ww. "w okresie od 13 grudnia 1981 do kwietnia 1982 kontynuował działalność NSZZ "Solidarność" poprzez uczestnictwo w zebraniach konspiracyjnych i kolportowanie wydawnictw NSZZ "Solidarność". 30.04.1982 tymczasowo aresztowany. 14.05.1982 tymczasowo zajęto mienie ruchome w/w. Postępowanie zakończono 29.05.1982 przesłaniem aktu oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko m.in. Stanisławowi Wielgoszowi oskarżonemu o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 do kwietnia 1982 w Toruniu, działając wspólnie z innymi osobami, jako członek zawieszonego NSZZ "Solidarność", kontynuował działalność w tymże Związku - poprzez uczestniczenie w zakonspirowanych zebraniach i kolportowanie nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez NSZZ >Solidarność<". 30.04.1982 Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowiła o trybie doraźnym postępowania. 01.05.1982 ww. złożył zażalenie na tryb postępowania, 15.05.1982 prokurator zażalenie odrzucił. 26.05.1982 prokuratura postanowiła o zabezpieczeniu mienia ruchomego ww. 29.05.1982 Prokuratura Rejonowa w Toruniu przesłała akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu. IPN By 85/520
Akta sądowe Postanowieniem z 15.06.1982 Sąd Wojewódzki w Toruniu wyłączył do odrębnego postępowania sprawę postępowania przygotowawczego 1 Ds. 724/82 i śledczego RSD-15/82 w części dot. Stanisława Wielgosza ze względu na zły stan zdrowia ww. Postanowieniem z 16.03.1983 Sądu Wojewódzkiego w Toruniu uchylono wobec ww. tymczasowe aresztowanie i uchwalono tryb zwykły postępowania odnośnie. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu 04.06.1983 na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, podjęcie pracy zarobkowej w uspołecznionym zakładzie pracy oraz zapłatę kosztów postępowania. 13.07.1983 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu zwolniony z obowiązku podjęcia pracy w zakładzie gospodarki uspołecznionej ze względu na uzyskanie renty inwalidzkiej. IPN By 54/11-17
Akta tymczasowo aresztowanego Stanisław Wielgosz tymczasowo aresztowany 30.04.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu w związku z toczącym się postępowaniem RSD 15/82 i 1 Ds. 724/82. W okresie 03.05.1982-08.05.1982 oraz 03.06.1982-24.03.1983 przebywał w Areszcie Śledczym w Toruniu, od 08.05.1982 do 03.06.1982 w ZK w Inowrocławiu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 16.03.1983 uchylono tymczasowe aresztowanie. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Toruniu 24.03.1983. IPN By 232/38
Dokumentacja ewidencyjna Ww. znalazł się w zainteresowaniu Wydz. III KWMO w Toruniu w związku z tym, że "przebywał w dn. 26.03-3.04.1979 na delegacji służbowej we Włoszech (w Mediolanie) w firmie Ingersoll Rand. Celem pobytu było zapoznanie się z sprężarkami powietrza zainstalowanymi w Zakładach Chemicznych >Elana<, ich obsługą oraz konserwacją". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.