Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Mirosław
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 27-11-1965
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 13.08.1985 pod nr rej. 24905 do SOR krypt. "Powielacz" nr rej. 24430 prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Bydgoszczy w okresie 13.04.1985-6.01.1987 dotyczącej nielegalnej propagandy politycznej poprzez sporządzanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Materiały złożone do archiwum 7.01.1987 pod sygn. 6807/II zniszczono 19.01.1990. Materiałów o sygn. 6807/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Piotr Wieczorek objęty śledztwem wszczętym 13.04.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy w sprawie "wydawania bez zezwolenia i kolportowania na terenie Bydgoszczy w okresie od grudnia 1983 do kwietnia 1985 nielegalnego wydawnictwa mogącego wywołać niepokój publiczny". 13.04.1985 przeszukano mieszkanie ww. Tego samego dnia Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. W okresie od 13.04.1985 do 24.07.1985 wielokrotnie przesłuchiwany. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie 18.04.1985-18.04.1987. Śledztwo w powyższej sprawie zamknięto 14.08.1985. Materiały złożono do archiwum 17.02.1988 pod sygn. 5802/III. IPN By 070/5236 (5802/III)
Akta prokuratorskie Objęty postępowaniem przygotowawczym dotyczącym śledztwa RSD-4/85. Akt oskarżenia przeciwko ww. sporządzono 20.08.1985. Piotr Wieczorek został oskarżony o to, że "w okresie od października 1983 do 12.04.1985 w Bydgoszczy, czynem ciągłym działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmował działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego poprzez udział w wydawaniu i kolportowaniu, bez prawem wymaganego zezwolenia, nielegalnych wydawnictw o treści mogącej ten niepokój wywołać". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (IIIK 883/85) z 29.08.1985 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. IPN By 99/32
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 31.01.1986 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 3 lat oraz karę grzywny. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (III Ko 292/89) z 29.06.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" występek za który ww. został skazany 31.01.1986. IPN By 70/24 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Piotra Wieczorka aresztowanego tymczasowo na mocy postanowienia Wojewódzkiej Prokuratury w Bydgoszczy z 13.04.1985 w związku z toczącym się postępowaniem Ds-13/85 i śledztwem RSD-4/85. Ww. przybył do AŚ w Bydgoszczy 18.04.1985. Zwolniony z tymczasowego aresztowania postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy(IIIK883/85) z 29.08.1985. IPN By 89/893 (41/1020)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Piotr Wieczorek, członek Ruchu "Wolność i Pokój" z terenu Bydgoszczy, 29.07.1988 miał przyjechać do Hyde Parku na "Festiwal Pokoju" w Gdańsku. IPN Gd 0027/3842/10 (19960/II)
Zabezpieczenie [Zab.] Piotr Wieczorek zarejestrowany w kategorii Zabezpieczenie [Zab.]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Postanowienie o zastrzeżenie wyjazdów nr ZT-532/85 do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie od 18.04.1985 do 18.04.1987 wydane przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy w związku z toczącym się śledztwem RSD-4/85. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i akt IPN By 077/639.
.