Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Flak
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 26-09-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Henryk Flak został zatrzymany 27.12.1981 decyzją nr 09618 Wydz. Śledczego KWMO w Katowicach. Ww. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w KWK „Mysłowice”. Brał udział w licznych strajkach oraz nabożeństwach organizowanych przez kopalnię. Należał również do Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W dn. 10.07.1981 uczestniczył w akcji plakatowania miasta Mysłowice. Uchylenie internowania miało miejsce 22.01.1982. IPN Ka 043/6 t. 1 (38968/II).
Akta internowanego. Henryk Flak na podstawie decyzji nr 09618 z 27.12.1981 w dniu 30.12.1981 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze. Internowanie uchylono 22.01.1982. Akta IPN Ka 42/155 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/34 (6/81), IPN Ka 42/155 (6/81).
Akta internowania. Henryk Flak został zatrzymany 30.08.1982 decyzją nr M-55/82 Wydz. Śledczego KWMO w Katowicach. Ww. był inicjatorem akcji zbierania pieniędzy na nabożeństwa w intencji osób internowanych. Ponadto był podejrzany o utrzymywanie kontaktów z działaczami „podziemia Solidarnośći”. Uchylenie internowania miało miejsce 07.10.1982 decyzją 1645/82. IPN Ka 043/6 t. 2 (38968/II).
Akta internowanego. Henryk Flak na podstawie decyzji nr M-55/82 w dniu 30.08.1982 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze. Internowanie uchylono 07.10.1982. Akta IPN Ka 42/156 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/626 (15/82), IPN Ka 42/156 (15/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wolna” zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 11.03.1983 pod numerem KA 52228 przez Wydz. V-2 WUSW Katowice. W dn. 07.05.1983 do sprawy zarejestrowano Henryka Flaka, a 19.12.1983 SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Ww. należał do Sekcji Górniczej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był odpowiedzialny za pisanie matryc oraz kolportowanie „nielegalnych” biuletynów „Ku wolnej Polsce” oraz „Powrót do życia”. Sprawę zakończono 06.09.1984 w związku z wyjazdem emigracyjnym H. Flaka. W dn. 26.09.1984 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 41013/II. IPN Ka 048/1326 t. 1 (41013/II).
.