Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Henryk
Nazwisko: Froch
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 30-05-1939
Imię ojca: Florian
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Stanisław Froch został zatrzymany 13.12.1981 decyzją nr Ho-14. Ww. od 01.11.1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w zakładach „Metalplast” w Chorzowie. Powodem internowania był fakt, że Stanisław Froch „rozpowszechnia wiadomości szkalujące ustrój socjalistyczny i władze partyjne”. Uchylenie internowania miało miejsce 21.01.1982. IPN Ka 043/8 (38970/II).
Akta internowanego. Na podstawie decyzji nr Ho-14 z dn. 13.12.1981 Stanisław Froch w dn. 14.12.1981 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Internowanie uchylono 21.01.1982. Akta IPN Ka 41/20 oraz IPN Ka 42/163 to karty depozytowe internowanego. IPN Ka 43/35 (1/82), IPN Ka 41/20, IPN Ka 42/163.
Materiały administracyjne. Wykaz osób internowanych w latach 1981-1982. Stanisław Froch figuruje jako osoba osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Raciborzu. IPN Ka 218/1.
Stanisław Froch został objęty inwigilacją szczególną Pg 0178/82 oraz Pg 0180/82 nr rej. 37/82 przez KMMO Chorzów. Ww. był podejrzany o „działalność antypaństwową” w ramach „NSZZ” Solidarność. Inwigilacji zaniechano, ponieważ nie potwierdzono „wrogiej działalności”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.