Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Bomersbach
Miejsce urodzenia: Przystaw
Data urodzenia: 20-10-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolno-śledczych sprawy o nr rej. Sz 114/49, prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie w okresie 16.04.1949-07.09.1949, Franciszek Bomersbach występuje jako członek nielegalnej organizacji "antypaństwowej >Polska Organizacja Wojskowa<, działającej na terenie powiatu i miasta Sławno". Celem tej organizacji była "walka z rosjanami, odebranie ziem polskich na wschodzie, niedopuszczenie komunizmu w Polsce, obrona kościoła rzymsko-katolickiego, a na początek zdobywanie broni poprzez napady na funkcjonariuszy organów bezp. państwa i kolportaż nielegalnych wydawnictw". Franciszek Bomersbach został zatrzymany w dniu 05.04.1949 przez PUBP w Sławnie i osadzony w areszcie WUBP w Szczecinie. W akcie oskarżenia z dnia 07.09.1949 oskarżony o członkostwo w ww. organizacji jako Z-ca Komendanta na placówce w m. Melechowo oraz o przechowywanie broni. Franciszek Bomersbach został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie na karę 2 lat więzienia. IPN Sz 00101/154 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
W sprawie karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w okresie 01.10.1949-13.10.1949, Franciszek Bomersbach został skazany 13.10.1949 na karę 2 lat więzienia. Został uznany winnym tego, że "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego poprzez udział w przestępczej organizacji >Polska Organizacja Wojskowa< pod ps. >Dan<. Jako jej członek pełnił funkcję Z-cy Komendanta placówki w m. Melechowo, zwerbował 2 nowych członków oraz przechowywał bez zezwolenia broń". IPN Sz 187/62 (Sr 649/49).
W charakterystyce nr 23 opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumentach z dnia 26.02.1974 i 17.04.1974, Franciszek Bomersbach występuje jako "członek nielegalnej młodzieżowej organizacji >Polska Organizacja Wojskowa< o zabarwieniu endecko-klerykalnym, powiązanej ze stowarzyszeniem kościelnym >Milicja Niepokalanej<". Ww. organizacja liczyla 43 członków i działała na terenie m. Darłowo, Sławno, Melechowo, Bobrowice, Ryszewo, Czerniejewo oraz Białogardu. Franciszek Bomersbach w ramach ww. organizacji w okresie 02.1949-05.04.1949 w m. Melechowo był jej czynnym członkiem, pełniąc funkcję Z-cy Komendanta. Przechowywał bez zezwolenia broń palną: 1 rewolwer bębenkowy, 1 "flower" i 1 automat "PP-sza" oraz 12 szt. amunicji. Zatrzymany w dniu 05.04.1949 przez PUBP w Sławnie. Wyrokiem WSR w Szczecinie z dnia 13.10.1949 skazany na 2 lata więzienia. IPN SZ 00103/343, IPN BU 0188/23 (481/IV, 23/74).
W faktologii Biura "C" Wydz. II MSW z roku 1980, Franciszek Bomersbach występuje jako członek, w okresie od lutego 1949 do kwietnia 1949, nielegalnej organizacji "Polska Organizacja Wojskowa" o pseudonimie "Dan”. Był jej czynnym członkiem, pełnił funkcję Z-cy Komendanta placówki ww. organizacji w m. Melechowo. Od marca 1948 do kwietnia 1949 przechowywał bez zezwolenia broń palną. Zatrzymany w dniu 05.04.1949 przez PUBP w Sławnie, skazany 13.10.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie na karę 2 lat więzienia. IPN Sz 00108/90 t. 2, IPN Sz 008/897 (326/IV, 1509/IV).
Franciszek Bomersbach został objęty śledztwem WUBP w Szczecinie z powodu przynależności do organizacji "POW". Materiały śledztwa o sygn. 2094/III zostały zniszczone. Materiałów o sygn. 2094/III brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
.