Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Stanisław
Nazwisko: Adamczak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 06-09-1948
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dot. przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2).
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. „Klan” (w dn. 24-08-1982 przemianowana na „Związek”) dot. „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Wacław Adamczak był delegatem z Wielkopolski na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 (185/IV).
Akta internowanego Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Po 88/67 (1/67).
Sprawa Obiektowa [SO] Akta dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Wacław Adamczak z Regionu Wielkopolska był członkiem Komisji Krajowej wybranym na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/176 (IV-200).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Prowadzenie wrogiej działalności tj. udzielanie wywiadów publikowanych przez Radio Wolna Europa i Głos Ameryki”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 12221/II, następnie zniszczono - prot. brakowania nr 69 z dn. 28.12.1989. Mat. o sygn. 12221/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] „Emigracja do USA. Nie stwierdzono wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum pod syg. 12591/II, następnie zniszczono - protokół brakowania nr 69 z dn. 28.12.1989. Mat. o sygn. 12591/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa „Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o sytuacji w PRL”. IPN Po 04/3574 (15109/III).
Akta prokuratorskie „Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o sytuacji w PRL”. IPN Po 6/18 (V. Ko. 174/89).
.