Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Zbigniew
Nazwisko: Batorski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 17-02-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Batorski został arejestrowany 27.11.1976 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o nr 16327 prowadzonej przez Wydział III KSMO. Powód kontroli: „był członkiem bliżej nierozpoznanej grupy, która wspierała KOR”. 9.01.1978 SOS przekształcono na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie "Bator". Sprawę zakończono 23.12.1978 z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN BU 0246/1312 (II-5773), mkf IPN BU 01322/1288 (SUSW 2-5773).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy SUSW w 1986 r. o nr D-16/86. Wg akt sprawy: „Od bliżej nieustalonego czasu do 86.03.13 w Warszawie podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, polegające na gromadzeniu i przechowywaniu nielegalnych wydawnictw”. 14.03.1986 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy celem rozpoznania w trybie przyspieszonym. Akta złożono w archiwum Wydziału "C" pod sygnaturą III-3266. IPN BU 01205/170 (III-3266), mkf IPN BU 01326/367 (SUSW 3-3266).
Akta sądowe procesu przeciwko Andrzejowi Batorskiemu w sprawie przechowywania nielegalnych wydawnictw. 15.03.1986 skazany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. 9.07.1986 Sąd Wojewódzki w Warszawie zmienił wcześniejszy wyrok w ten sposób, iż karę pozbawienia wolności zawiesił warunkowo na 3 lata. IPN BU 567/16 (VIII Kp 325/86).
Andrzej Batorski był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Nauczyciel". Zarejestrowany 07.04.1986 pod nr 44441 przez DUSW Mokotów. "13.03.86 r. w mieszkaniu figuranta znaleziono szereg nielegalnych publikacji i wydawnictw (…). W związku z tym został zatrzymany, osadzony w areszcie i osądzony w trybie przyspieszonym”. Skazany wyrokiem Sądu Rej. dla m.st. W-wy na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. 9.07.1986 Sąd Wojewódzki w Warszawie podtrzymał wyrok, ale zawiesił wykonanie kary na 3 lata. We wrześniu 1987 sprawę przekazano do DUSW Warszawa Praga-Północ. Zakończono w związku z zaniechaniem wrogiej działalności. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW w dn. 9.08.1988 pod nr II-9844. IPN BU 0258/212 (SUSW II-9844), mkf IPN BU 01322/3723 (SUSW 2-9844).
.