Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Remigiusz
Nazwisko: Bielewicz
Miejsce urodzenia: Grodno
Data urodzenia: 30-03-1944
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rejestrowany 22.11.1973 pod nr 9587 w charakterze kandydata na tajnego współpracownika przez Referat ds SB KMiP MO w Płocku. 7.01.1975 odstąpiono od dalszego opracowywania ponieważ kandydat odmówił współpracy. Materiały złożono 05.02.1975 w archiwum Wydz. „C” KWMO Warszawa pod nr 30141/I-k. IPN BU 00750/251 (30141/I).
Remigiusz Bielewicz został zarejestrowany 14.02.1978 przez Wydział III KWMO w Płocku do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Delegowany" nr 2921. Podstawą do zainteresowania ze strony służb było „zbieranie materiałów o obozach jenieckich żołnierzy polskich z 1939 r.”. W dn. 13.12.1978 wyrejestrowany ze sprawy po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono 27.12.1978 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Płocku pod nr 308/II. Materiałów o nr arch. 308/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zarejestrowany 4.02.1983 pod nr 7195 przez Wydział V WUSW w Płocku. Figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Meteo” nr 7090 prowadzonej od 11.12.1982. „Podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach związkowych”. Sprawę skierowano do sądu. Sąd umorzył postępowanie na zasadzie amnestii. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku 8.09.1984 pod nr 893/II. Materiałów o nr arch. 893/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
19.09.1983 Wydział Śledczy KWMO w Płocku wszczął śledztwo o nr 16/83 przeciwko Remigiuszowi Bielewiczowi w sprawie przechowywania i kolportażu nielegalnej literatury. 22.09.1983 tymczasowo aresztowany. 29.11.1983 uchylono areszt. 20.08.1984 Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie na zasadzie amnestii. Materiały złożono w Wydz. „C” WUSW Płock pod sygn. 96/III. IPN BU 02944/68 (WUSW Płock 96/III).
Zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie 10.02.1984-10.02.1987 na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Płocku, zarejestrowane pod nr 8172. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Opiekunowie" nr rejestr. 9406 prowadzonej przez Wydział III WUSW w Płocku. Sprawę rozpoczęto 18.12.1984. „Podejrzany o działalność antypaństwową i kontakty z członkami struktur podziemia na terenie Płocka”. Zakończono 24.12.1986 z powodu zaprzestania wrogiej działalności. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW Płock pod nr 1282/II. Materiałów o nr arch. 1282/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Figurant (pod nr 9406) Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Strzelec" nr 8371 prowadzonej przez Wydział V WUSW w Płocku. „Dnia 29.08.1985 r. (…) w ramach SOR krypt.>Strzelec< nr 8371 [funkcjonariusz WUSW] przeprowadził [z R. Bielewiczem] rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, której celem było ostrzeżenie go przed dalszym prowadzeniem wrogiej działalności. [R. Bielewicz] nie zobowiązał się do przestrzegania prawa”. Sprawa prowadzona od 07.05.1984 do 26.01.1986. Materiałów o nr arch. 1283/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.