Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Bodio
Nazwisko rodowe: Krzemień
Miejsce urodzenia: Dobkowice
Data urodzenia: 02-11-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Elżbieta Bodio została zarejestrowana 2.10.1981 pod nr 66813 przez Wydz. VII Departamentu III MSW jako kandydat na tajnego współpracownika z uwagi na miejsce pracy w Wydziale Prasowym Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. W związku z odmową nie nawiązano współpracy. Materiały złożono w Archiwum Wydz. II Biura „C” MSW 24.01.1983 pod sygn. 16968/I-k, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 15132/1. Materiały o sygn. 16968/I-k zniszczono w 1985 r. Zachował się mikrofilm sygn. IPN BU 001043/3400 (15132/1).
.