Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jan
Nazwisko: Ryczkowski
Miejsce urodzenia: Węgrów
Data urodzenia: 18-10-1948
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3.02.1982 Jerzy Ryczkowski został zarejestrowany przez Wydz. III-A KW MO w Siedlcach pod nr 6041 do Sprawy Obiektowej o krypt. „Gospodarz” (nr rej. 4635) - prowadzonej od października 1979. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o charakterze tej sprawy. W dniu 7.05.1982 zmieniono rejestrację ze Sprawy Obiektowej o krypt. „Gospodarz” na Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. „Ponury” (nr 4635). Ta operacyjna kontrola Jerzego Ryczkowskiego została wprowadzona ze względu "na fakt prowadzenia antypaństwowej działalności w ramach NSZZ "Solidarność". Prowadzenie kwestionariusza zakończono 9 lutego 1987, a jego materiały zniszczono bez archiwizacji. Materiały zniszczono bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Ryczkowski był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Ponury”, nr 4635, założonego 7.05.1982 przez Wydz. V KW MO w Siedlcach. Wg zapisów SB, Jerzy Ryczkowski „był aktywnym działaczem przy MZK NSZZ >Solidarność< w Węgrowie, pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego KZ [NSZZ] >Solidarność< w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Węgrowie. W przedsiębiorstwie tym jako pierwszy na terenie Węgrowa zorganizował strajk czynny (...), wypowiadał się w [sposób] szyderczy na temat wprowadzonego stanu wojennego, w tym o bezzasadności decyzji, aby ich związek [NSZZ >Solidarność<] był zawieszony”. Akta te zawierają też informację o wniesieniu wobec J. Ryczkowskiego przez KW MO w Siedlcach tzw. zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych w okresie od 10.03.1982 do 25.06.1984. W dniu 8.08.1983 materiały KE krypt. „Ponury” przekazano do pionu V RUSW w Węgrowie. Dnia 9.02.1987 prowadzenie kwestionariusza zakończono zaznaczając, że dalsza kontrola figuranta będzie prowadzona w ramach SO krypt. „Gospodarz”. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 962/II. IPN Lu 0421/654 (962/II) akta, IPN Lu 0416/49 (962/2) mikrofilm, IPN Lu 0416/49/J.
Akta internowanego Jerzego Ryczkowskiego. Internowany w dniu 17.12.1981, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego usiłował zorganizować protestacyjny strajk w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Węgrowie („nawoływał do niepokojów społecznych”). Był osadzony kolejno w: Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, Zakładzie Karnym we Włodawie (od 8.02.1982) i Areszcie Śledczym w Lublinie (od 29.03.1982). Zwolniony z internowania 30.04.1982. IPN Lu 23/337, IPN BU 2431/1.
W dniu 12.06.1989 Jerzy Ryczkowski został operacyjnie "zabezpieczony" pod nr 9367 przez Wydział III WUSW w Siedlcach. Był „kontrolowany operacyjnie” jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Dnia 18.12.1989 materiały zarejestrował i przejął Wydział Studiów i Analiz. Dnia 12 marca 1990 zapisano, że prowadzenie operacyjnej kontroli J. Ryczkowskiego "zakończono 6.03.1990 (...) z powodu zmiany sytuacji społ.-polit. w kraju". Materiały zarchiwizowano w Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygn. 2662/I. IPN Lu 00419/1890 (2662/I), IPN BU 2911/1.