Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Jan
Nazwisko: Flekiewicz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 27-04-1951
Imię ojca: Roman
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Pośrednik” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 10.07.1980 pod numerem KA-44846 i prowadzona była przez Wydział III/III-1 KWMO/WUSW Katowice. Sprawa założona w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że Marek Flekiewicz, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Katowicach i członek aktywu NSZZ „Solidarność”, „wypowiada się tendencyjnie na temat społeczno-ekonomicznej polityki Partii i decyzji centralnych organów administracji państwowej, czyniąc jednocześnie złośliwe aluzje i uwagi dotyczące stosunków panujących w naszym kraju”, a ponadto posiada „ulotkę antypaństwową, bądź wydawnictwo bezdebitowe o nieznanej treści i pochodzeniu”. Celem sprawdzenia było ustalenie motywów jakimi się kieruje ww., podjęcie czynności operacyjnych w celu odzyskania lub uniemożliwienia kolportażu „ulotki antypaństwowej” oraz „neutralizacja destruktywnego wpływu figuranta na środowisko akademickie”. W dn. 06.01.1983 w celu dalszej kontroli „aktualnej postawy i kontaktów figuranta na terenie uczelni” SOS została przerejestrowana na Kwestionariusz Ewidencyjny „Pośrednik”. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 28.12.1981 został ostrzeżony przed konsekwencjami prawnymi „kontynuowania wrogiej politycznie działalności”. Do bieżącej kontroli „figuranta” wykorzystano 2 TW i 1 KO (kontakt operacyjny), inwigilowano również korespondencję ww. KE zakończono 27.09.1983, a 08.10.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40596/II. IPN Ka 043/1426 (40596/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Niezłomny” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej w dn. 11.12.1981 pod numerem KA-45954 i był prowadzony przez Wydział III/III-1 KWMO/WUSW Katowice. Sprawę założono w celu kontroli „aktualnej postawy” pracownika naukowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, który będąc członkiem Zarządu Wydziałowego „Solidarności” brał „aktywny udział w szeregu akcji protestacyjnych, strajkach oraz wrogiej działalności propagandowej”. Kwestionariusz został zakończony 10.01.1989, a w dn. 17.03.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 39765/II. Marek Flekiewicz występuje w aktach sprawy w związku z kontaktem jaki utrzymywał z „figurantem” KE „Niezłomny”. IPN Ka 0169/1005 (39765/2) mikrofilm.
.