Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Jerzy
Nazwisko: Rodowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-03-1923
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia Bortnowska
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają akta śledcze dotyczące Jana Mazurkiewicza i innych żołnierzy Armii Krajowej, w tym Batalionu „Zośka”. W aktach śledztwa występuje osoba Jana Rodowicza ps. „Anoda”. Podczas okupacji był on żołnierzem Szarych Szeregów oraz harcerskiego batalionu „Zośka”. Po wojnie w 1945 ujawnił się przed komisją likwidacyjną ds. AK. Był inwigilowany przez UB i podejrzewany o kontynuowanie działalności podziemnej. Aresztowany 24.12.1948 przez funkcjonariuszy UB. Osadzony w więzieniu MBP przy ul. Koszykowej 6. W trakcie śledztwa był przesłuchiwany na okoliczność „kontynuowania działalności organizacyjnej w zgrupowaniu byłych członków AK” pod dowództwem „Radosława”, powiązań z innymi byłymi żołnierzami batalionu „Zośka”, reaktywowania oddziału, przechowywania broni ukrytej podczas okupacji niemieckiej oraz zakupu odbiorników radiowych. 7.01.1949 zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie więzienia MBP. Materiały śledztwa dotyczące Jana Rodowicza złożono pod numerem archiwalnym 4808/III. IPN BU 0330/217, t. 5-7 (4808/III).
Teczka zawiera materiały operacyjne z lat 1945-1989 związane ze środowiskiem żołnierzy AK (głównie dawnego batalionu „Zośka i Parasol”). Wśród materiałów znajdują się fragmenty akt śledczych z lat 1945-1956 dotyczących ww. środowiska, informacje operacyjne z późniejszego okresu, okresowe sprawozdania, zapytania, kwestionariusze ujawnionych członków AK. Wśród nich znajdują się materiały dotyczące Jana Rodowicza ps. „Anoda” - „w latach 1940-1944 oficer taktyczny Baonu AK >Zośka< w stopniu porucznika. Zweryfikowany przed komisją ds. AK 17.09.1945”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO i włączono do nr 44890/II. IPN BU 0203/4395 t. 2 (44890/II).
.