Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Cabak
Miejsce urodzenia: Bącza Kunina
Data urodzenia: 27-10-1913
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Aleksy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze WUBP w Krakowie w sprawie przeciwko Antoniemu Cabakowi i innym współpracownikom organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". Zatrzymany przez PUBP w Nowym Sączu 27.08.1949, ponieważ pozwolił żołnierzom PPAN przenocować w swoim domu i nie poinformował o tym fakcie UB. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nr PR II 911/49 wydała 02.09.1949 Wojskowa Prokuratura Rejonowa (WPR) w Krakowie. Materiały złożono 27.05.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5897/I. Przerejestrowano 05.02.1969 do nr 1847/III. IPN Kr 07/1739 (1847/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie w sprawie przeciwko A. Cabakowi i innym. Skazany wyrokiem z 15.10.1949 na 5 lat więzienia za współpracę z PPAN "Żandarmeria". Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 16.03.1950 karę zmniejszono do 3 lat więzienia. IPN Kr 110/3633 (Sr 894/49).
Akta WPR w Krakowie w sprawie przeciwko Antoniemu Cabak. Wyrokiem WSR w Krakowie z 15.10.1949 został skazany na 5 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 15.03.1950 kara została zmniejszona do 3 lat więzienia. Zwolniony warunkowo 05.05.1951 na mocy postanowienia WSR w Krakowie z 03.05.1951. IPN Kr 111/3357 (W 387/50).
Charakterystyka nr 76 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir". Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Antoniego Cabaka. Występuje jako współpracownik PPAN "Żandarmeria", który udzielił schronienia na 1 noc żołnierzom PPAN oraz ofiarował im żywność. IPN Kr 074/75 (76/X).
.