Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Nabagło
Miejsce urodzenia: Jerzmanowice
Data urodzenia: 09-01-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Kraków (powiat krakowski) 21-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 20.02.1985 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW w Krakowie przez Pion III RUSW w Krzeszowicach pod numerem KR-30483 w kategorii Kontakt Operacyjny [KO]. Materiały dotyczące wyżej wymienionej rejestracji zostały zniszczone 18.11.1989 w jednostce operacyjnej. Zapis z systemu ZSKO; zapis z kserokopii dziennika rejestracyjnego Wydziału "C" WUSW Kraków.
Akta paszportowe. Karta Mkr-2 z kartoteki paszportowej WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 37/219427 (EAKR 219427); karta Mkr-2 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 195/11 zarządzenie z dn. 29.02.2012 dotyczące Tadeusza Nabagło - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.