Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Aleksandra
Nazwisko: Grzybowska
Nazwisko rodowe: Szymocha
Miejsce urodzenia: Kłobuck
Data urodzenia: 17-10-1941
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS, następnie przekwalifikowana na SOR (dn. 20.06.1980), założona w celu kontrolowania aktywnej działaczki KPN, a następnie NSZZ „Solidarność” z terenu Krakowa; sprawę prowadzono do śmierci głównej figurantki. Halina Grzybowska przewija się w dokumentach sprawy z 1984 r. jako osoba utrzymująca kontakty z figurantką sprawy. IPN Kr 010/12131 (16676/II), IPN Kr 0101/157 (mf 16676/2 ) j. 1-2
Akta internowania Internowana jako aktywny działacz „Solidarności”, zaangażowana w redagowanie ulotek o „wrogiej treści”, w których nawoływano do rozliczenia z władzą i zerwania sojuszu z ZSRR. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowanego Internowana od dn. 13.12.1981, początkowo w ZK w Lublińcu (sygn. akt 32/81), od dn. 24.01.1982 w OO w Darłówku (sygn. akt 7/82). Decyzję o internowaniu uchylono dn. 2.07.1982, zwolniona z ośrodka odosobnienia w dn. 6.07.1982. IPN Sz 264/211 (7/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowana operacyjnie jako osoba podejrzana o "szerokie kontakty z działaczami >Solidarności<" początkowo w ramach SOS, od dn. 19.06.1984 r. SOR. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 1495/II zniszcz. 20.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Materiały operacyjne Zainteresowanie czynne. Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych