Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jodzis
Miejsce urodzenia: Nowe Troki
Data urodzenia: 06-11-1921
Imię ojca: Marcin
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie przeciwko Janowi Jodzisowi, który został objęty postępowaniem prowadzonym przez WUBP w Poznaniu dot. "zamachu na funkcjonariuszy MO". W aktach znajduje się m.in. kopia wyroku WSR w Poznaniu z 15.10.1946. IPN Po 04/1017 (7128/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu przeciwko Janowi Jodzisowi i innym. Jan Jodzis został tymczasowo aresztowany 6 czerwca 1946. W dn. 5 września 1946 postawiono mu zarzuty przynależności do "organizacji o charakterze zbrojnym, której celem było obalenie siłą ustroju państwa, nielegalne posiadanie broni, napady rabunkowe i zamachy na funkcjonariuszy MO". Na mocy wyroku z 15 października 1946 Jan Jodzis został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prezydent RP nie skorzystał w prawa łaski. Wyrok śmierci wykonano 6 grudnia 1946. IPN Po 135/50 (R.808, Pr.R.514/46, 605-607/46, IPN Po 77/763 (R.808).
Akta osobowe więźnia śledczego Jana Jodzisa. Materiały zawierają m.in.: informację o tymczasowym aresztowaniu z 6 czerwca 1946, osadzeniu w więzieniu w Poznaniu w dniu 15 października 1946 oraz Protokół wykonania kary śmierci z dnia 6 grudnia 1946. IPN 95/49 (50/W, l. 904/46, Pr.R.514/46, R.808/46, 2/71, APP 2071/49).
W aktach znajdują się materiały dot. członków Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej działających na terenie województwa wrocławskiego po zakończeniu okupacji. Akta zawierają opracowanie Wydziału „C” KWMO we Wrocławiu z 1987 roku pt. „Reakcyjna Organizacja Armia Krajowa – Okręg Wileński”. Jan Jodzis figuruje w wykazie członków AK Okręgu Wileńskiego, działających po zakończeniu wojny na terenie województwa wrocławskiego. W aktach znajduje się także kwestionariusz osobowy Jana Jodzisa, z którego wynika, że w czasie okupacji działał on w Armii Krajowej na terenie Wileńszczyzny. W 1944 roku trafił do obozu internowania w Kałudze, skąd w 1946 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Górze Śląskiej. IPN Wr 049/146 (F-148).
.