Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Eugeniusz
Nazwisko: Janikowski
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 02-10-1960
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-61/12, zarządzenie z dn. 03.04.2012 dot. Tomasza Janikowskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od dn. 18.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, a od dn. 19.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony w dn. 12.06.1982 na podstawie decyzji nr 1039/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/168 (4/82), IPN Ka 41/158 (15/81)
Akta internowania Zatrzymany wraz z grupą studentów Uniwersytetu Śląskiego w dn. 14.12.1981 podczas strajku protestacyjnego na terenie Huty „Baildon” w Katowicach. Internowany na podstawie decyzji nr III-108 z dn. 18.12.1981. Zwolniony w dn. 12.06.1982. W dn. 24.01.1983 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 0169/603 j. 1-2 (mf 39784/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz został założony „ze względu na uzasadnione przypuszczenie”, że ww. w określonych sytuacjach „może inspirować środowisko do podejmowania negatywnych inicjatyw politycznych”. Celem obserwacji była kontrola aktualnej postawy ww., „wyjaśnienie motywów i pobudek jego dotychczasowej działalności oraz roli jaką odgrywał w NZS”, a także uzyskanie „materiałów kompromitujących bądź obciążających celem wykorzystania ich do neutralizacji figuranta”. W dn. 4.06.1985 ww. został ostrzeżony, że w przypadku stwierdzenia „negatywnej działalności politycznej (…) zostaną zastosowane wobec niego środki prawno-administracyjne”. W dn. 5.10.1985 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, KE przekazano do MUSW Bytom, a w dn. 27.08.1986 sprawa została przejęta przez MUSW Zabrze. IPN Ka 0169/603 j. 1-2 (mf 39784/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W dn. 27.08.1986 w związku z podjęciem przez ww. pracy na terenie Zabrza KE przekazano do Sekcji V MUSW Zabrze i zarejestrowano do numeru 62363. Od września 1986 do sierpnia 1987 w czasie odbywania służby wojskowej, ww. był objęty na terenie jednostki wojskowej stałą kontrolą operacyjną. W dn. 5.01.1988 sprawę przejmuje Grupa V MUSW Piekary Śl., a w lutym 1988 ponownie Sekcja V MUSW Zabrze. KE zakończono w dn. 24.03.1988, ponieważ ww. nie kontynuował „wrogiej działalności”. IPN Ka 0169/603 j. 1-2 (mf 39784/2)
Materiały ewidencyjne. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wnioskowane przez Wydz. III-1 KWMO w Katowicach, zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym do numeru KA-51121 w dn. 21.10.1982, anulowane w dn. 10.10.1985. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez TW „Marek”, że student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowicach zbierał w miesiącu lutym 1985 podpisy pod petycją żądającą uwolnienia Andrzeja Gwiazdy. W dn. 26.11.1987 SOS przekwalifikowano na SOR. Ww. figuruje w aktach sprawy. IPN Ka 048/519 t. 2 (43340/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w związku z doniesieniem TW "Marek", że grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego prowadzi „destrukcyjną i negatywną działalność polityczną”. Ww. figuruje w aktach sprawy. IPN Ka 048/365 (42204/II)
.