Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Karasiński
Miejsce urodzenia: Cięcina
Data urodzenia: 01-01-1953
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa założona na podstawie informacji dot. wyboru Eugeniusza Karasińskiego w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Wcześniej był członkiem Komitetu Założycielskiego i przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” KPGM; w prowadzonych dyskusjach „podważa decyzje partii i rządu” i jest „negatywnie ustosunkowany do sojuszy PRL w ramach Układu Warszawskiego i RWPG”. Celem sprawdzenia było „wszechstronne rozpoznanie i kontrola operacyjna zachowania się figuranta w pracy i miejscu zamieszkania” oraz „neutralizacja ewentualnych wrogich poczynań”. W ramach prowadzenia sprawy założona została inwigilacja korespondencji. W dn. 30.08.1982 przeszukano miejsce pracy i zamieszkania oraz przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W dn. 30.12.1983 SOS został przekazany do Wydziału V MUSW Bytom, a w dn. 11.04.1984 do Sekcji V MUSW Chorzów. W dn. 12.01.1988 zmieniono kategorię na KE. Sprawę zakończono ponieważ „figurant zaprzestał wrogiej działalności”. IPN Ka 230/6349 t. 2 (39000/II), IPN Ka 0169/1605 j.1-2 (39000/2)
Akta internowania Internowany na podstawie decyzji nr 418/V, ponieważ „pozostając na wolności nie przestrzega porządku prawnego i podejmuje działalność związkową”. Zwolniony w dn. 12.06.1982. Akta przekazano do archiwum w dn. 27.08.1982. IPN Ka 230/6349 t. 1 (39000/II), IPN Ka 0169/1605 j. 1-2 (39000/2)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od dn. 4.05.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony w dn. 12.06.1982 na podstawie decyzji nr 1088/82 o uchyleniu internowania. IPN Ka 43/312 (65/82), IPN Ka 42/302 (65/82)
.