Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Andrzej
Nazwisko: Kinczyk
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 14-05-1964
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-63/12, zarządzenie z dn. 31.01.2012 dot. Marka Kinczyka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w związku z uzyskaną informacją, że w lutym 1982 r. na terenie Bytomia powstała „nielegalna organizacja” pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej”. Członkowie ruchu-uczniowie szkół średnich w deklaracji ideowej stwierdzili, że „naród pozbawiony jest faktycznej niepodległości i rządzony jest przez totalitarną partię komunistyczną” i za cel postawili sobie pomoc internowanym i ich rodzinom, obronę praw człowieka, dążenie do zniesienia stanu wojennego oraz obronę „kultury polskiej przed zniewoleniem, upadkiem i sowietyzacją”. Głównym celem SOR „Desantowcy” było ustalenie członków organizacji, motywów ich działania oraz powiązań z b. działaczami NSZZ „Solidarność”. W wyniku przeszukania w miejscu zamieszkania M. Kinczyka, ucznia LO, ujawniono „szereg antypaństwowych pism i ulotek”. W dn. 19.03.1982 ww. został przesłuchany, oskarżony z art. 278 § 1 kk. i z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn.12.12.1981 i tymczasowo aresztowany. IPN Ka 043/816 t. 2 (39886/II)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który od dn.19.03.1982 do dn. 18.05.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach „podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk., art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn. 12.12.1981”. IPN Ka 34/164 t. 1-2 (41/82)
Akta kontrolne śledztwa W dn. 27.02.1982 Prokuratura w Gliwicach wszczęła w trybie doraźnym śledztwo w sprawie „kolportowania na terenie Bytomia ulotek o treści fałszywej mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. W dn. 19.03.1982 ww. został przesłuchany i oskarżony o to, że w okresie od dn. 6.02.1982 w Bytomiu brał udział w związku „Ruch Młodzieży Niezależnej”, którego istnienie i cel działania miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych oraz o to, że w okresie miesiąca lutego 1982 w Bytomiu gromadził, przenosił, a następnie rozpowszechniał Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, zawierający fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny. Ww. przyznał się do stawianych zarzutów, prokurator zastosował tymczasowy areszt. Śledztwo zakończono w dn. 25.03.1982 aktem oskarżenia. IPN Ka 029/691 (9306/III)
Materiały ewidencyjne W dn. 27.02.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła śledztwo (sygn. akt PG Śl-II-63/82) z art. 278 § 1 kk i z art. 48 ust. 2, 3, 4 dekretu z dn.12.12.1981. W dn. 17.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał ww. winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dn.12.12.1981 (odstąpił od postępowania doraźnego), i skazał za to na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata oraz dozór kuratora. IPN Ka 064/148, IPN Ka 064/143
Akta paszportowe W aktach znajduje się informacja, że ww. nie otrzymał zezwolenia na sportowe pływanie morskie w latach 1982-1986 ( Z-I-1187/82), ponieważ „po wprowadzeniu stanu wojennego podjął wrogą antypaństwową działalność”, był członkiem "nielegalnej" organizacji młodzieżowej pn. „Ruch Młodzieży Niepodległej” i w dn. 17.05.1982 został skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata oraz dozór kuratorski. IPN Ka 188/61253 (EABT 61253)