Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Leonard
Nazwisko: Nadolny
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 16-01-1938
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Chemik" nr rejestr. 10270 prowadzona przez KPMO w Szczecinie, a następnie przez Wydz. III/ V KWMO/WUSW w Szczecinie w okresie 23.10.1970-16.02.1990. Jerzy Nadolny figuruje w sprawie ze względu na udział w strajku w Zakładach Chemicznych w Policach. Ww. był organizatorem tego protestu w dniu 13.05.1982 i został z tego powodu dyscyplinarnie zwolniony z pracy. IPN Sz 0011/2033 (17683/II).
Jerzy Nadolny był rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Stolarz" nr rej. Sz 23940. Sprawę, wszczętą dnia 10.07.1982, prowadził Wydz. V i III (od 18.10.1982) KWMO w Szczecinie. Jerzy Nadolny występuje "jako podejrzany o udział w strajku w czasie trwania stanu wojennego. Sprawę zakończono dnia 18.10.1982 w związku z zaniechaniem wrogiej działalności". Sprawę przekazano do archiwum i zdjęto z ewidencji w dniu 06.12.1982. Materiały o sygn. 14299/II zniszczono 21.12.1989. Protokół brakowania z dnia 17.01.1990 nr 2/90. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
W aktach administracyjnych Wydz. V KWMO w Szczecinie, Jerzy Nadolny występuje jako internowany decyzją nr 243/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie z dnia 15.05.1982. Jerzy Nadolny został pozbawiony wolności ze względu na to, że "zagrażałby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej". Internowany został w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. W okresie wcześniejszym był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych w Policach, organizatorem strajku w dniach 13-14.05.1982. Zwolniony z internowania decyzją nr 117/82 z dnia 08.07.1982 Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie. IPN Sz 0012/367/7 (848/IV).
Akta internowanego Jerzego Nadolnego. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim w okresie 18.05.1982-09.07.1982. IPN Sz 266/131 (4/82).
W materiałach będących darowizną osoby prywatnej "Wykaz alfabetyczny osób będących internowanymi w okresie stanu wojennego" Jerzy Nadolny występuje pod poz. 5624, jako internowany w okresie 15.05.1982-09.07.1982. IPN Po 161/1.
.