Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Gurda
Miejsce urodzenia: Książnice Wielkie
Data urodzenia: 24-03-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W okresie 1951-53 podczas studiów doktoranckich na KUL ks. Jan Gurda był rozpracowywany przez WUBP w Lublinie. Materiały o sygn. E-35618 złożono w Archiwum WUdsBP w Lublinie. Akta sprawy zniszczono w 1967 w KWMO Lublin. Akta operacyjne o sygn. E-35618 zniszczono w roku 1967. Wpis na podstawie inwentarza i wykazu materiałów o sygn. E b. WUBP/KWMO w Lublinie.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) nr 22523, przez Wydział IV KWMO/WUSW w Kielcach. Zarejestrowany 23.10.1963. Od 1972 r. po otrzymaniu sakry biskupiej sprawa przekwalifikowana jako Teczka Ewidencji Operacyjnej na Biskupa (TEOB). Rozpracowywany przez SB przy pomocy agentury z kręgów kościelnych jak i świeckich. Odnotowywano wszystkie krytyczne wypowiedzi wobec władz PRL, na tematy polityczne oraz udział w wyborach. Prowadzenie TEOK zakończono w roku 1989. Materiały zniszczono w lutym 1990. Akta TEOB nr 22523 zniszczono w lutym 1990. Wpis na podstawie karty EOK-6/63 oraz załączników do karty EOK-6/63.
Materiały operacyjne z okresu 1949-1964 z rozpracowania ks. Jana Gurdy przez WUBP, a następnie Wydział IV KWMO w Kielcach. Wykładowca WSD w Kielcach, był rozpracowywany ze względu na wypowiedzi krytykujące politykę władz PRL i ZSRR. Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach 29.04.1964 pod sygn. 7843/L. Przesygnowano następnie do nr 7843/II. Materiały zniszczono w październiku 1989 w WUSW w Kielcach. Akta o sygn. 7843/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Rozpracowywany przez Wydział IV WUSW w Kielcach w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Sołtys" nr KI 23087. Zarejestrowany do sprawy 14.03.1984 pod nr KI 23277. Sprawa założona na podstawie donosów. Biskup Jan Gurda od grudnia 1982 był przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Rolników Episkopatu, przez lata 80-te z zaangażowaniem działał na tym polu. SB do roku 1989 aktywnie rozpracowywała osoby związane z Duszpasterstwem Rolników. Materiały SO krypt. "Sołtys" zniszczono w jednostce operacyjnej WUSW w Kielcach 29.12.1989. Akta SO KI 23087 krypt. "Sołtys" zniszczono w roku 1989. Wpis na podstawie karty rejestracyjnej EO-4/77 oraz dziennika rejestracyjnego KWMO/WUSW w Kielcach.
.