Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alojzy
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Syberia Mława
Data urodzenia: 28-02-1937
Imię ojca: Rajmund
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne PUBP w Jeleniej Górze dot. członków "nielegalnej organizacji młodzieżowej >Orlęta<". Alojzy Piotrowski występuje we "wniosku na areszt" z 26.06.1954 oraz zeznaniach jednej z przesłuchiwanych osób. IPN Wr 024/6253 (90079/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Jeleniej Górze w roku 1954 w sprawie o przynależność do nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca", w tym przeciwko Alojzemu Piotrowskiemu. Sprawę zakończono sporządzeniem 23.08.1954 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/7220 (18300/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (Pr II 72/54) nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Jeleniej Górze dot. przynależności m.in. Alojzego Piotrowskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 27.08.1954 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Jeleniej Górze i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 33/21 (Wn 137-141/55). Akta prokuratorskie Pr II 72/54 zostały dołączone do akt nadzoru nad wykonaniem kary Wn 137-141/55.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 30.09.1954 Alojzy Piotrowski został uznany winnym tego, że na terenie Jeleniej Góry był członkiem "związku zbrodniczego mającego na celu gromadzenie broni palnej przez dokonywanie gwałtownych zamachów na milicjantów i oficerów W.P. i zdradę Ojczyzny przez ucieczkę za granicę do jednego z państw imperialistycznych" i skazany na 3 lata więzienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 28.06.1954. Postanowieniem z dnia 04.11.1954 Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził ww. karę więzienia do 1 roku i 6 miesięcy. Dnia 14.04.1955 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Alojzego Piotrowskiego z reszty pozostałej do odbycia mu kary. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Sosnowcu-I oraz Więzieniu w Jaworznie, skąd został zwolniony 17.04.1955. IPN Wr 21/5829 (Sr 201/54).
Akt dot. organizacji młodzieżowych działających w latach 1949-1956 na terenie powiatu jeleniogórskiego, w tym organizacji "Orlęta", której członkiem był Alojzy Piotrowski. Z zapisów w aktach wynika, iż w sprawie ww. organizacji prowadzona była przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu sprawa wstępno agencyjnego rozpracowania o krypt. "Niepoprawni". IPN Wr 024/6259 (90097/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji młodzieżowej p.n. >Orlęta< działającej na terenie Jeleniej Góry od połowy 1951 do 22.04.1954". Alojzy Piotrowski występuje w niej jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/349 (F-345).
.