Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pikuła
Miejsce urodzenia: Korytno
Data urodzenia: 04-10-1919
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu i PUBP w Trzebnicy dotyczącej "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". W aktach zachował się m.in. protokół przesłuchania Stanisława Pikuły, pismo z Więzienia Nr 2 we Wrocławiu do Wydz. III WUBP we Wrocławiu informujące o przeniesieniu ww. do Więzienia Nr 1 we Wrocławiu, do którego załączono kartę ewidencyjną więźnia oraz notatkę służbową z rozmowy odbytej z nim w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu. IPN Wr 024/140 t. 1, 2, 17 (419/II).
Stanisław Pikuła występuje w akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w sprawie "przynależności do nielegalnej organizacji". Sprawę zakończono sporządzeniem 22.10.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/1438 (11683/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Stanisława Pikuły do "nielegalnej organizacji". W dniu 30.10.1952 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/95 (Pr II 569/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 20.11.1952 Stanisław Pikuła został uznany winnym tego, że "w okresie od marca 1951 r. do dnia 16 sierpnia 1952 r. w m. Skokowa pow. Trzebnica usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa<" i skazany na 2 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 16.08.1952. Dnia 31.08.1953 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził zasądzoną karę do 1 roku więzienia oraz zarządził wypuszczenie ww. na wolność. Stanisław Pikuła został zwolniony 05.03.1953 z Więzienia w Iławie. Dnia 31.01.1996 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 20.11.1952. IPN Wr 21/5291 (Sr 730/52), IPN Wr 400/1222 (III Ko 265/93/un).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad odbywającym karę Stanisławem Pikułą. IPN Wr 155/2147 (W 932/52).
Teczka obserwacyjna na więźnia Stanisława Pikułę przesłana przez WUBP w Olsztynie do PUBP w Trzebnicy w lutym 1954 w związku z jego zwolnieniem i powrotem do miejsca zamieszkania. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniach Nr 2 i 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Kłodzku oraz Więzieniu w Iławie, skąd został zwolniony. Materiały złożono w archiwum w 1955 roku. IPN Wr 024/3236 (53122/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której członkiem był Stanisław Pikuła. IPN Wr 049/127 (F-128).
.