Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Antoni
Nazwisko: Hamerling
Miejsce urodzenia: Brwinów
Data urodzenia: 08-05-1933
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolno-śledczych Wydz. Śledczego WUBP Szczecin, w sprawie nr rej. Sz 114/49 z okresu 16.04.1949-28.08.1949, Stanisław Hamerling występuje jako członek o ps. ,,Jastrząb" "nielegalnej org. antypaństwowej >Polska Organizacja Wojskowa<, działającej od maja 1948 na terenie pow. Sławno". Celem jej "była walka z rosjanami, odebranie ziem polskich na wschodzie, niedopuszczenie komunizmu w Polsce, obrona kościoła katolickiego, zdobywanie broni przez napady na funkcj. organów bezpieczeństwa". Zatrzymany przez PUBP w Sławnie, aresztowany tymczasowo 13.04.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Szczecinie, osadzony w więzieniu karno-śledczym w Słupsku. W akcie oskarżenia oskarżony o członkostwo ww. organizacji, celem "zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu", napad na członka ORMO oraz przechowywanie bez zezwolenia broni. Skazany wyrokiem z dnia 26.08.1949 Wojskowego Sądu Rejonowego na karę 3 lat więzienia. IPN Sz 00101/154 (1220/III, 4620/III, 4598/III, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z okresu 24.08.1949-26.08.1949. Stanisław Hamerling został skazany wyrokiem ww. sądu w dniu 26.08.1949 na karę 3 lat więzienia i "utratę praw publ. i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa". Został uznany winnym, że "od pocz. lutego 1949 do 04.04.1949 w Darłowie należał do nielegalnego związku >Polska Organizacja Wojskowa<, mającego na celu dokonanie zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i odebranie ZSRR terenów położonych na wsch. od Bugu, w ramach którego występując pod ps. >jastrząb< pełnił funkcję sekretarza i kronikarza placówki w Darłowie, rozplakatował w mieście 3 ulotki", werbowania nowych członków, napaści na członka ORMO oraz przechowywanie bez zezwolenia broni. Stanisław Hamerling karę odbywał w więzieniach w Szczecinie, Wronkach oraz Obozie Pracy Więźniów w Jaworznie. Zwolniony został w dniu 04.04.1952. IPN Sz 62/363 (Sr 589/49).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 06.10.1949-09.03.1950 wobec innej osoby, Stanisław Hamerling występuje jako członek "nielegalnej organizacji >POW< na terenie pow. Sławno". IPN Sz 63/33 (Sr 77/50).
W opracowaniu faktologicznym Wydz. II Biura ,,C" MSW z roku 1980 "Działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej p.n. >Polska Organizacja Wojskowa< i jej likwidacja przez organa bezp. publ." Stanisław Hamerling - ps. "Jastrząb" występuje jako osoba, która "w okresie od lutego 1949 do kwietnia 1949 na terenie pow. Sławno była czynnym członkiem nielegalnej organizacji >Polska Organizacja Wojskowa<. Zatrzymana 04.04.1949 przez PUBP w Sławnie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 26.08.1949 skazana na karę 2 lat więzienia. IPN Sz 008/897, IPN Sz 00108/90/2 (1509/IV, 326/IV).
W charakterystyce opracowanej w Wydziale "C" KWMO w Koszalinie, w dokumencie z dnia 25.02.1974, Stanisław Hamerling występuje jako osoba, która "w okresie od 02.1949-04.04.1949 na terenie pow. Sławno była czynnym członkiem nielegalnej organizacji >POW<, pełniła w niej funkcję sekretarza i kronikarza jej placówki w Darłowie. Rozplakatowała w Darłowie 3 ulotki o treści antypaństwowej. W dniu 01.04.1949 brała udział w napadzie na członka ORMO (...). Zatrzymana dnia 04.04.przez PUBP w Sławnie oraz skazana przez WSR w Szczecinie na 2 lata więzienia". IPN Sz 00103/343 (481/IV).
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia Wronki za lata 1948-1950" Stanisław Hamerling figuruje jako osadzony, przybyły w dniu 25.05.1950 z więzienia w Szczecinie, nr w księdze głównej więźniów - 541/50. IPN Po 3/69.
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz alfabetyczny więźniów Centralnego Więzienia Wronki za rok 1951" Stanisław Hamerling figuruje jako osadzony, przybyły w dniu 25.05.1950 z więzienia w Szczecinie. Ww. opuścił CW we Wronkach w dniu 18.05.1951, transportem do Obozu Pracy Więźniów w Jaworznie. IPN Po 3/70.
W materiałach ewidencyjnych "Księga główna II więźniów karnych Centralnego Więzienia Wronki 1949-1950, 1951-1952" Stanisław Hamerling figuruje jako tymczasowo aresztowany w dniu 13.04.1949, postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie oraz skazany w dniu 26.08.1949 przez WSR w Szczecinie na 3 lata więzienia i osadzony w CW Wronki, dokąd przybył 25.05.1950 z więzienia w Szczecinie. W dniu 18.05.1951 przetransportowany do OPW w Jaworznie. IPN Po 3/62-63.
.