Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Józef
Nazwisko: Łapa
Miejsce urodzenia: Kępno
Data urodzenia: 23-01-1964
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO Kalisz z okresu 03.11.1981-11.03.1982 dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji z terenu byłego woj. kaliskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. Mirosław Łapa, wtedy uczeń liceum, występuje na wykazie osób, z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Z notatki służbowej funkcjonariusza SB z dn. 20.12.1981 wynika, że przeprowadzono z nim rozmowę z powodu pełnienia funkcji przewodniczący koła „Związku Młodzieży Demokratycznej”, utworzonego przy Zespole Szkół Zawodowych w Kępnie. Był również podejrzany o kolportaż ulotek „o treści antypaństwowej” na terenie Kępna, w związku z czym pobrano próbki pisma M. Łapy w celach porównawczych. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74).
.