Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Romana
Nazwisko: Thier
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 03-11-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Thier została zarejestrowana 12.01.1983 pod nr Pr 4281 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Powielacz" (nr rej. sprawy Pr 3617). Sprawa dotyczyła wytwarzania i rozpowszechniania ulotek antypaństwowych i prowadzona była przez Wydz. III KWMO, a następnie WUSW w Przemyślu w okresie od 01.01.1982 do 05.01.1988. Materiały o sygn. 853/II zniszczono w roku 1990.
W/w występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wiar" (nr rej. sprawy Pr 3701) prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Przemyślu od 25.02.1982 do 22.04.1985. Sprawa dotyczyła kolportażu (w dniu 23.02.1982) odezwy skierowanej do członków NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładu Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Odezwa miała zawierać treści antypaństwowe i antyradzieckie, miała też napiętnować I sekretarza POP w zakładzie i członków PZPR za prowadzoną przez nich działalność. Danuta Thier była jedna z osób podejrzewanych o rozpowszechnianie przedmiotowej odezwy. IPN Rz 00142/295/J (579/II).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące produkcji i kolportażu ulotek na terenie Przemyśla w dniu 24.08.1983. Ulotki te wzywały do uczczenia kolejnej rocznicy porozumień sierpniowych. Danuta Thier była jedną z osób podejrzanych o ich rozpowszechnienie, (m.in. przeprowadzono rewizję w jej domu). Sprawę prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Przemyślu od 25.08.1983 do 26.10.1983. Zakończyła się ona decyzją o umorzeniu z powodu niewykrycia sprawcy. IPN Rz 035/42 (42/III).
Kontrolowana operacyjnie od 21.12.1987 do 30.10.1989 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Stokrotka" nr rejestr. 8278 prowadzonego przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu. Powodem kontroli były podejrzenia prowadzenie "wrogiej działalności politycznej" i kolportaż ulotek na terenie Przemyśla. Materiały o sygn. 1069/II zniszczono w roku 1990.
.