Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Michał
Nazwisko: Niemczak
Miejsce urodzenia: Markowa
Data urodzenia: 29-09-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Klon" nr rej. Rz 17541 prowadzonego przez Wydz. IV KWMO Rzeszów oraz pion IV RUSW w Łańcucie w okresie od 22.03.1982 do 14.12.1984. Kwestionariusz założono z uwagi na fakt, iż Eugeniusz Niemczak był do momentu wprowadzenia stanu wojennego aktywnym działaczem NSZZ RI "Solidarność" (członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego), brał także udział w organizowaniu strajku okupacyjnego w Łańcucie. Kontrolę w/w zakończono stwierdziwszy, że przestał angażować się w działalność związkową i nie utrzymuje kontaktów "z osobami znanymi z wrogich postaw". IPN Rz 044/76 (17221/II), IPN Rz 00141/2491/J mikrofilm.
.