Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anastazja
Nazwisko: Sobecka
Nazwisko rodowe: Głowacka
Miejsce urodzenia: Bogusze
Data urodzenia: 05-04-1916
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Julian
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze PUBP Sokółka z 1947 roku m.in. przeciwko Anastazji Głowackiej. Została aresztowana 10.01.1947 jako łączniczka organizacji "Wolność i Niezawisłość" przenosząca nielegalną pocztę. Dn. 18.01.1947 sformułowano akt oskarżenia, a 23.01.1947 PUBP Sokółka wszczął śledztwo zakończone 24.01.1947 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. IPN Bi 07/785 (1543/III).
Akta w sprawie karnej dot. kilku osób, w tym Anastazji Głowackiej. Ww. aresztowana została 10.01.1947 jako łączniczka przenosząca nielegalną pocztę organizacji "Wolność i Niezawisłość". Dn. 18.01.1947 sformułowano przeciwko Anastazji Głowackiej akt oskarżenia, a w dn. 23.01.1947 PUBP Sokółka wszczął śledztwo, które zostało zakończone 24.01.1947 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku uznana winną tego, że od grudnia 1946 do 10 stycznia 1947 będąc w nielegalnej organizacji „WiN” na terenie gm. Sokółka w dn. 10.01.1047 pełniąc funkcję łączniczki przeniosła 2 listy konspiracyjne. Za powyższe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 17.02.1947 w sprawie o sygn. akt Sr 136/47 skazał Anastazję Głowacką na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie dn.15.03.1947 na zasadzie amnestii darował karę w całości. IPN Bi 212/1401 (Sr 136/47).
Akta zawierają sprawozdania z PUBP woj. białostockiego do Wydz. III WUBP Białystok za 1947 rok. W telefonogramie z PUBP Sokółka z 11.01.1947 znajduje się informacja, że 10.01.1947 podczas przygotowanej operacji zatrzymano m.in. Anastazję Głowacką ps. "Baśka"- łączniczkę nielegalnej organizacji. IPN BI 045/761 (39/23), IPN Bi 045/762 (39/23).
Akta zawierają odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 17.02.1947 w sprawie o sygn. akt Sr 136/47 uznający Anastazję Głowacką ps. „Baśka” winną tego, że od grudnia 1946 do 10 stycznia 1947 będąc w nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” na terenie gm. Sokółka w dn. 10.01.1947 pełniąc funkcję łączniczki przeniosła 2 listy konspiracyjne. Za powyższe skazana została na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. IPN Bi 458/83.
.