Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 20-03-1905
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej dotyczącej Czesława Leszczyńskiego. Ww. zatrzymany został 31.01.1950 przez PUBP Białystok za współpracę z grupą "Dzięcioła" i przebywał w więzieniu białostockim. W okresie 14-25.04.1950 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku prowadziła śledztwo przeciwko ww. (PRII-232/50), które zakończyło się postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i przygotowaniem aktu oskarżenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 05.06.1950 (Sr 449/50) Cz. Leszczyński został uznany winnym tego, że że od wiosny do jesieni 1949 w Długołęce pow. Białystok udzielał powtarzającej się pomocy uzbrojonym w broń palną członkom "zbrodniczego związku" pod dow. „Szczygła” przez udzielanie im mieszkania na punkt kontaktowy oraz przez udzielanie pożywienia, a także w listopadzie 1948 we wsi Długołęka nie powiadomił odpowiedniej władzy o pobycie w jego zabudowaniach uzbrojonych w broń palną członków związku pod dow. „Szczygła”. Skazany został na łączną karę 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy 07.12.1950 (S 2289/50) skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględniania. Postanowieniem z 18.05.1953 WSR Białystok na zasadzie ustawy o amnestii złagodził karę pozbawienia wolności o 1/3, tj. do 3 lat i 4 miesięcy z utratą praw przez 3 lata. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 11.09.1992 (III ko 452/92) uznał za nieważny wyrok WSR Białystok z 05.06.1950 i postanowienie NSW z 07.12.1950. IPN Bi 212/3374 (Sr 449/50).
Aresztowany 31.01.1950 i skierowany do więzienia w Białymstoku. 25.11.1950 przetransportowany do więzienia we Wronkach, skąd 23.06.1951 trafił do więzienia w Potulicach. Zwolniony 11.06.1953. IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Ankieta Ujawnionego 14.04.1947 w PUBP Białystok Czesława Leszczyńskiego. Cz. Leszczyński, ps. "Lot" oświadczył, że w konspiracji był od 1942, należał do organizacji "Wolność i Niezawisłość" na terenie obwodu białostockiego pod dow. "Suma". Nie posiadał broni, czytał nielegalną prasę. AP Białystok, sygn. 1427/38 (DU-6674).
Akta Wydz. "C" KWMO/WUSW Białystok z 1983 roku zawierają kwestionariusze osobowe członków nielegalnej organizacji Armia Krajowa. Kwestionariusz z 28.11.1983 dotyczy Czesława Leszczyńskiego, ps. "Lot" - w okresie od sierpnia 1944 do września 1945 na terenie gm. Krypno pow. Białystok należał do nielegalnej organizacji AK. Od października 1945 członek nielegalnej organizacji „Wolność i Niezawislość” obwodu białostockiego. IPN Bi 019/104/3.
.