Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Michniacki
Miejsce urodzenia: Tomice
Data urodzenia: 25-05-1923
Imię ojca: Andrzej
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Michniacki został objęty postępowaniem prowadzonym przez PUBP w Koninie w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem „Dzielnego” i „Dzięcioła”, gdzie miał występować pod pseudonimem „Świerk”. Ponadto Jan Michniacki był podejrzany o nielegalne posiadanie broni, zabór mienia i groźbę użycia broni palnej. IPN Po 04/963 (6833/III).
W wyniku postępowania karnego prowadzonego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu, ustalono, że Jan Michniacki był członkiem zbrojnego oddziału „Dzielnego” od listopada 1945 do kwietnia 1946. Natomiast od maja do 23.06.1946 był członkiem zbrojnego oddziału „Dzięcioła”. W ww. oddziałach występował pod pseudonimem „Świerk”. Jako członek obu ww. oddziałów, dokonał szeregu napadów z bronią w ręku na funkcjonariuszy MO i UB, żołnierzy WP i członków PPR na terenie powiatu konińskiego. Został tymczasowo aresztowany 23.06.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Koninie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 09.08.1946 Jan Michniacki został skazany w trybie doraźnym na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wykonano 16.08.1946 na terenie więzienia w Koninie. IPN Po 135/63 (R.576/46, Pr.R.749/46).
Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w województwie poznańskim opracowane przez Wydz. „C” KWMO/WUSW w Poznaniu. Jan Michniacki występuje w nich jako członek zbrojnego oddziałów „Dzielnego” i „Dzięcioła” od listopada 1945 do 23.06.1946. W oddziałach występował pod pseudonimem „Świerk”. IPN Po 003/676/15 (723/IV).
Opracowanie nr 116 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. ”Banda terrorystyczno-rabunkowa >Dzielny< ->Kościuszko<. Południowa część Wielkopolski: Śrem, Leszno, Gostyń, Konin, Kościan, Jarocin, Września”. Jan Michniacki występuje w aktach jako członek oddziału zbrojnego „Dzielnego”, a później „Kościuszki” od listopada 1945 do maja 1946. W kwietniu 1946 Jan Michniacki odłączył się od głównej grupy i przyłączył do mniejszego oddziału, dowodzonego przez R. Starczewskiego, ps. „Dzięcioł” i „Czarny”. Oddział został zlikwidowany 23.06.1946, a Jan Michniacki aresztowany i skazany na karę śmierci. IPN Po 05/264 (116).
.