Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Schab
Miejsce urodzenia: Śmigno
Data urodzenia: 20-11-1917
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Schab został aresztowany 13.08.1948 przez PUBP w Tarnowie z powodu wyrażania publicznie negatywnych komentarzy dotyczących reformy rolnej. Wszczęte śledztwo zarejestrowano pod nr 42/48. W dn. 09.09.1948 akta przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. T. Schab został osadzony w Więzieniu w Tarnowie, a następnie w Więzieniu Montelupich w Krakowie. Materiały złożono 07.02.1950 w Archiwum Wydziału X WUBP w Krakowie pod sygn. 9567/I/52. Materiały zniszczono 26.11.1971. Materiały o sygn. 9567/I/52 zniszczono 26.11.1971. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta postępowania prokuratorskiego prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie w sprawie przeciwko Tadeuszowi Schabowi podejrzanemu o negatywne wyrażanie się na temat powojennej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Wiceprokurator WPR w Krakowie 18.09.1948 skierował sprawę wraz z aktem oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. IPN Kr 111/1474 (Pr 1461/48).
Akta sądowe dotyczące Tadeusza Schaba oskarżonego o publiczne negatywne wyrażanie się na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju, co mogło w ocenie prokuratora doprowadzić do wywołania prób zmiany ustroju państwa. Wojskowy Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 19.01.1949 nie podzielił zdania prokuratora i uniewinnił T. Schaba od wszystkich zarzutów. IPN Kr 110/2898 (Sr 974/48).
.