Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Sobota
Data urodzenia: 30-04-1930
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne dot. sprawy prowadzonej przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej" pod nazwą "Świat Nowych", zlikwidowanej w 1950 roku przez PUBP w Lubaniu. Bogdan Walczak występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/2115 t. 1 (36531/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Ref. Śledczy PUBP w Lubaniu w roku 1950 w sprawie o przynależność do "nielegalnej organizacji" pod nazwą "Świat Nowych", w tym przeciwko Bogdanowi Walczakowi. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/3318 (13738/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Lubaniu przeciwko grupie osób, w tym Bogdanowi Walczakowi, dot. przynależności do organizacji młodzieżowej pn. "Świat Nowych". W dniu 09.12.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Lubaniu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/501 t. 3 (Pr II 299/50).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu dot. członków grupy skazanych z Bogdanem Walczakiem w 1950 roku za przynależność do "nielegalnej organizacji" pn. "Świat Nowych" działającej na terenie Lubania, która miała "na celu zmianę przemocą (...) ustroju Państwa Polskiego" (Sr 512/51). Wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 11.01.1951 Bogdan Walczak został uznany winnym tego, iż posiadając wiedzę o ww. organizacji nie zawiadomił o tym właściwej władzy oraz "przechowywał przez okres kilku dni w swym domu pisma, a mianowicie 4 ulotki, zawierające fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów", i skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia (Sr 812/50). Postanowieniem WSR we Wrocławiu z dnia 14.08.1952 warunkowo zwolniony z reszty nieodbytej kary. Z akt wynika, iż ww. karę więzienia odbywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Lubaniu oraz w Jaworznie, skąd został zwolniony 18.08.1952. Postanowieniem z dnia 04.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok z 11.01.1951. (Do akt włączono sprawy Sr 812/50 i Sr 373/51). IPN Wr 21/4669 (Sr 512/51), IPN Wr 400/191 (III Ko 318/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Świat Nowych<, noszącej też nazwę >Polska Tajna Organizacja<, działającej na terenie pow. Lubań Śląski w 1950 r." Bogdan Walczak występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/130 (F-131).
.