Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Wadowski
Miejsce urodzenia: Kowel
Data urodzenia: 28-03-1927
Imię ojca: Łukasz
Imię matki: Karolina
Znany/a też jako:

Imiona rodziców: Michał


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1946 w sprawie o przynależności grupy osób do "nielegalnej organizacji WiN". W tomie 1 akt znajduje się akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUBP z 31.10.1946, w którym Zygmuntowi Wadowskiemu zarzucono, iż "od marca 1946 r. do chwili aresztowania był członkiem podziemnej organizacji wywrotowej >WiN< dążącej do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego, zajmując stanowisko pow.[iatowego] prezesa pow. Głogów, pod liczbą konsp. >400<, utrzymując stały kontakt z rejonowym prezesem (...), któremu dostarczał zbierane na terenie informacje". W tym też czasie "otrzymywał i przechowywał pisma jak gazetki p.t. >Wolność< i >Biały Orzeł< o treści nawołującej do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z państwem sprzymierzonym". Tom 5 akt stanowi sprawę śledczą nr 150, złożoną w archiwum 02.09.1947 pod numerem 997/III, która w 1966 roku została włączona do sprawy 1053/III. Z akt IPN Wr 21/1434 wynika, iż prowadzone przeciwko Zygmuntowi Wadowskiemu sprawy śledcze zostały połączone i 13.01.1947 prokurator wojskowy zatwierdził, sporządzony przez oficera śledczego w dniu 30.12.1946, akt oskarżenia (Pr.R. II 829/46) i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Akt ten nie odbiegał w swej treści od aktu oskarżenia z 31.10.1946. IPN Wr 038/199 t. 1, 5 (1053/III). Zapisy kartoteczne wskazują, iż do akt 1053/III w roku 1967 miały być dołączone akta 4979/śl, przesłane przez KW MO w Zielonej Górze. W aktach IPN Wr 038/199 nie odnaleziono ww. sprawy.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 28.01.1947 Zygmunt Wadowski został uznany winnym tego, że ”od marca 1946 r. do 5 czerwca 1946 r. w Głogowie przez działalność w szeregach nielegalnej organizacji WiN oraz przechowywanie i publiczne rozpowszechnianie druków, a to gazetek organizacji WiN >Wolność< i >Orzeł Biały<, nawołujących do czynów skierowanych przeciw jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym ZSRR, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego i usunąć organa zwierzchniej władzy Narodu”, i skazany na 6 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 05.06.1946. Dnia 10.03.1947 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i załagodził zasądzoną karę do 3 lat więzienia. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Karno-Śledczym Nr 1 we Wrocławiu i Więzieniu we Wronkach, skąd został zwolniony 05.06.1949, po odbyciu kary. Dnia 07.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z 28.01.1947. IPN Wr 21/1434 (Sr 54/47).
Teczka ewidencyjna dot. Zygmunta Wadowskiego prowadzona po odbyciu przez ww. kary pozbawienia wolności. Materiały złożone pod sygn. 70598/II w roku 1966 włączono do 1053/III. IPN Wr 038/199 t. 5 (1053/III).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. "Warta", działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1944 roku na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą "Wolność i Niepodległość" Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 na terenie województwa wrocławskiego. Zygmunt Wadowski występuje jako członek WiN. IPN Wr 049/165 (F-170).
.