Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Ilkiewicz
Miejsce urodzenia: Piaskowice
Data urodzenia: 20-03-1945
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany jako figurant do SOR dotyczącej działalności b. NSZZ „Solidarność” na terenie Koszalińskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie. Ryszard Ilkiewicz podejrzewany był o kolportaż ulotek na terenie stołówki zakładu oraz puszczenie w zakładowym radiowęźle audycji Radia Wolna Europa. W doniesieniach TW „Michał” opisywany był również jako szef „grupy bojowej” w zakładzie. W czasie prowadzenia sprawy był inwigilowany, a 29.04.1985 został zatrzymany po informacji o planowanej akcji zakłócenia obchodów 1 Maja. Podpisał się pod petycją skierowaną do Rady Państwa przez Komitet Obrony Praw Człowieka „Solidarność” Koszalin. Sprawę zakończono z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności” przez figurantów. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” do nr II-5058. IPN Sz 00105/119 (IPN Gd 0021/119,5058/II); IPN Sz 00124/627 (mkf 5058/2)
.