Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Zaparty
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 19-11-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Włodzimierza Zapartego. W aktach zachowały się: kalka Decyzji Nr 2301 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z 10.11.1982 oraz Decyzja Nr 1312 o uchyleniu internowania z 22.11.1982. IPN Wr 040/1397 (IV-3751/1274).
Akta internowanego. Włodzimierz Zaparty był internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie w dniach 11.-22.11.1982. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż Włodzimierz Zaparty "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1743 (136/82).
Dnia 26.07.1984 zarejestrowany pod nr. 48834 przez DUSW we Wrocławiu-Psie Pole w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Most" (o tym samym nr. rejestracyjnym). Sprawa została założona 08.06.1984 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie przerejestrowana na SOR. Powód inwigilacji: "w latach 1982-84 [Włodzimierz Zaparty był] wykorzystywany przez RKS do kolportow.[ania] nieleg.[alnych] wydawnictw oraz naboru osób prac.[ujących] na rzecz RKS-u na terenie Zakł.[adu] Mechaniczno-Budowl.[anego] Przemysłu Drzewnego we Wrocławiu. Czł.[onek] Komitetu Obrony Praw Robotnika. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Sprawę zdjęto z ewidencji 19.09.1986. Materiałów archiwalnych o sygn. 102835/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.