Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Dyonizy
Nazwisko: Mrozowicz
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 09-10-1928
Imię ojca: Adam
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lech Mrozowicz był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Skorpion”, nr rej. 13135, zarejestrowanego 03.06.1989 przez Grupę V RUSW w Kutnie, zakończonego 20.07.1989. Sprawa założona w związku z prowadzeniem przez Lecha Mrozowicza działalności związkowej na terenie miasta Kutno, którą uznawano za cyt.: "wrogą działalność w środowisku". W dniu 30.08.1989 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1946/II. Według zapisu na karcie z kartoteki b. WUSW w Płocku materiały archiwalne dotyczące KE „Skorpion” zostały zniszczone komisyjnie w 1989 roku. Materiały archiwalne o sygn. 1946/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.