Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Marszałek
Miejsce urodzenia: Brzeziny
Data urodzenia: 09-08-1912
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Kolumna" prowadzona przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. członków organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) działających na terenie woj. wrocławskiego. Ludwik Marszałek występuje w tomie 1 akt jako "Kierownik Dolnośląskiego Okręgu" WiN. W dniach 12-30.11.1947 Wydz. III przeprowadził "likwidowanie okręgu dolnośląskiego", w wyniku czego ww. został zatrzymany. IPN Wr 024/63 t. 1 (314/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 12.12.1947 do 09.06.1948 dot. grupy osób, w tym Ludwika Marszałka, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN" na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia przez oficera śledczego i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/419 (1797/III), IPN Wr 054/235/k (282/271, 494/47).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 Ludwik Marszałek został uznany winnym m.in. tego, iż wspólnie z "innymi członkami nielegalnych organizacji usiłował usunąć przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego przez to, że w czasie od stycznia 1945 r. do dnia 12 grudnia 1947 r. brał udział i pracował na kierowniczych stanowiskach w organizacji >NIE<, następnie >Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj< i wreszcie od połowy 1945 r. do dnia aresztowania tj. 12 grudnia 1947 r. organizacji >WiN< pełniąc funkcję kierownika Okręgu Wrocławskiego tejże organizacji", i skazany na karę łączną - karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Postanowieniem z dnia 29.10.1948 Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał w mocy ww. wyrok w zakresie kary łącznej wymierzonej Ludwikowi Marszałkowi. Prezydent RP decyzją z 19.11.1948 nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do ww. Dnia 19.09.1991 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Ludwika Marszałka z 10.08.1948. IPN Wr 102/79-86 (Sr 613/48).
Materiały operacyjne WUdsBP w Rzeszowie dot. Ludwika Marszałka skazanego w roku 1948 przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci. IPN Rz 042/1488 (4547/II).
Akta więzienne Ludwika Marszałka skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 na karę śmierci, osadzonego w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu. Wyrok kary śmierci wykonano w dniu 27.11.1948 przez rozstrzelanie. IPN Wr 1/66 (W 66).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji pn. >Wolność i Niezawisłość< Okręgu Dolnośląskiego, działającej w latach 1945-46 na terenie Dolnego Śląska i innych województw (...)". Ludwik Marszałek (vel Kulczycki, ps. "Zbroja", "Kacper") występuje jako Komendant Okręgu Dolnośląskiego WiN. IPN Wr 049/6 (F-6).
Opracowanie wewnątrzresortowe (faktologia) sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Charakterystyka organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. której członkiem był Ludwik Marszałek. IPN Rz 05/2 (CHF-3 t. 1), IPN Rz 05/5 (CHF-3 t. 4).
.