Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anatol
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-10-1898
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leon
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:

W aktach o sygn. IPN Wr 401/1095 (III Ko 252/94/o) dot. odszkodowania za niesłuszne skazanie Anatola Sawickiego znajduje się kopia Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 14.12.1965, z którego wynika, iż śmierć ww. nastąpiła "na skutek niedozwolonych metod śledztwa".Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP w roku 1948 dot. przynależności Anatola Sawickiego do "nielegalnej organizacji WiN". W toku śledztwa ustalono, iż ww. od "października 1945 roku do marca 1948 roku był komendantem Okręgu Lwowskiego nielegalnej organizacji WiN (...)". W dniu 12.08.1948 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa z powodu zgonu Anatola Sawickiego w dniu 09.08.1948. Do akt dołączono sprawę operacyjną o nr. 4430/48, zarejestrowaną 21.02.1948 przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. przynależności Anatola Sawickiego ps. "Cybulski" do WiN. IPN Wr 038/555 (2265/III).
W aktach o sygn. IPN Wr 401/1095 (III Ko 252/94/o) dot. odszkodowania za niesłuszne skazanie Anatola Sawickiego znajduje się kopia Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 14.12.1965, z którego wynika, iż śmierć ww. nastąpiła "na skutek niedozwolonych metod śledztwa". IPN Wr 401/1095 (III Ko 252/94/o).
Materiały różne dot. związane z Okręgiem Lwów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym m.in. zawiadomienia o nadanych odznaczeniach i awansach czy ostrzeżenia podpisywane przez "Cybulskiego" z grudnia 1945, pismo Anatola Sawickiego "Cybulskiego" z 17.05.1946 agitujące społeczeństwo do głosowania "trzy razy nie" w czasie referendum ludowego. IPN BU 1568/61 (IPN BU WiN 61), IPN BU 1568/62 (IPN BU WiN 62), IPN BU 1568/63 (IPN BU WiN 63), IPN BU 1568/93 (IPN BU WiN 93).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dot. "nielegalnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niepodległość< działającej w latach 1945/48 na terenie Krakowa, Górnego i Dolnego Śląska oraz ziemi lubuskiej (...)". Anatol Sawicki ps. "Cybulski", "Kowalski" - "czł.[onek] ZWZ-AK na stanowisku inspektora obwodu lwowskiego i lubelskiego ps. >Młot<", był Komendantem ww. organizacji. IPN Wr 049/18 (F-18), IPN BU 0179/18 (F-18, Charakterystyka Nr 18, p.446).
Notatka z dnia 26.09.1983 opracowana przez Wydział "C" WUSW w Olsztynie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW dot. organizatorów "nielegalnej organizacji >WiN< na terenie obszaru Polski Południowej", w tym Anatola Sawickiego ps. "Cybulski", pełniącego funkcję jej Komendanta. IPN Wr 0182/177 t. 4 (Notatka Nr 185, p.364).
.