Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Eugeniusz
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 31-03-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Szyfranci”, nr rej. 3680, założona 30.07.1965 przez Wydział III KW MO w Łodzi wobec członków nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Polska Armia Podziemna”, której celem było „oderwanie Polski z obozu socjalistycznego, przywrócenie byłych ziem wschodnich oraz zwalczanie w Polsce wpływów rosyjskich”. Bogdan Świątek został zarejestrowany do sprawy 31.08.1965 pod nr. 3727. Sprawę zdjęto z ewidencji 31.03.1966 i złożono w archiwum pod sygn. 3245/II. Materiały sprawy zniszczono w roku 1990 za protokołem brakowania nr 1022/90. Materiały o sygn. 3245/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt admin. IPN Ld pf 13/357 (2131/XA).
Materiały administracyjne Wydziału III KW MO w Łodzi dotyczące nielegalnej organizacji młodzieżowej „Polska Armia Podziemna”. Według ustaleń SB Bogdan Światek, uczeń 3 klasy Technikum Energetycznego w Łodzi, należał do organizacji w latach 1964-1965, posługując się pseudonimem „Pedro”. 31.07.1965 przeprowadzono z nim „rozmowę” w KW MO w Łodzi (brak bliższych informacji). IPN Ld pf 13/357 (2131/XA).
Akta śledztwa nr RSD 19/65 prowadzonego w okresie 31.07.1965 - 24.02.1966 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi wobec osób podejrzanych o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej „Polska Armia Podziemna”, działającej od jesieni 1963 do lipca 1965. Bogdan Świątek, jako podejrzany o przynależność do organizacji od jesieni 1964, został wstępnie przesłuchany 08.08.1965. Zatrzymano go 17.08.1965, a dwa dni później aresztowano. Tymczasowe aresztowanie zostało uchylone 02.02.1966 i zamienione na dozór MO. Śledztwo zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi (sprawa nr II Ds. 51/65), która skierowała go do Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. IPN Ld 15/48 t. 1-4 (688/III), IPN Ld pf 48/38/J (688/3) mikrofilm.
Akta sprawy karnej nr IV K 11/66 prowadzonej w okresie 03.1966 - 07.04.1966 przez Sąd Wojewódzki w Łodzi przeciwko osobom oskarżonym o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej „Polska Armia Podziemna”. Bogdan Świątek został skazany 07.04.1966 na 10 miesięcy aresztu w zawieszeniu za udział w okresie od stycznia do sierpnia 1965 w „związku o celach wrogich Polsce Ludowej”. Materiałów sprawy nie odnaleziono. Materiałów sprawy nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt śledczych IPN Ld 15/48 t. 1-4 (688/III).
Kwartalne i miesięczne zestawienia statystyczne Wydziału „C” KM MO w Łodzi obrazujące stan i zmiany dotyczące spraw i osób podejrzanych objętych postępowaniami przygotowawczymi przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi za rok 1965. Bogdan Świątek występuje w materiałach jako osoba aresztowana w sierpniu 1965 do sprawy RSD 19/65. IPN Ld pf 10/598 (752/X).
Roczne, kwartalne i miesięczne zestawienia statystyczne Wydziału „C” KM MO w Łodzi obrazujące stan i zmiany dotyczące spraw i osób podejrzanych objętych postępowaniami przygotowawczymi przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi za rok 1966. Bogdana Świątka wymieniono w wykazie zakończonych w marcu 1966 postępowań śledczych oraz w wykazie skazanych w II kwartale 1966 jako osobę odpowiadającą z wolnej stopy w sprawie RSD 19/65 (akta prokuratorskie II Ds. 51/65) i skazaną na 10 miesięcy aresztu w zawieszeniu. IPN Ld pf 10/596 (750/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KM MO w Łodzi z roku 1975, zawierające analizę poświęconą nielegalnej organizacji młodzieżowej „Polska Armia Podziemna”, działającej od jesieni 1963 do 31.07.1965, której członkiem był Bogdan Świątek ps. „Pedro”. IPN Ld 030/240, IPN BU 0186/239.
.