Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Kazimierz
Nazwisko: Rospond
Miejsce urodzenia: Żmigród
Data urodzenia: 04-03-1906
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ks. Leon Rospond objęty był działaniami operacyjnymi w ramach sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej przez funkcjonariuszy PUdsBP Tarrnobrzeg w okresie od 25.10.1955 do 21.12.1956. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 1113, a następnie skomasowano z późniejszymi o sygn. 21618/śl. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ks. Leon Rospond objęty był działaniami spraw śledczych prowadzonych w latach 1966 i 1976 przez Wydz. Śledczy KWMO Tarnobrzeg w związku z prowadzonymi przez niego budowami: dzwonnicy przy kościele w Miechocinie, ogrodzenia przy plebanii oraz przebudowy i rozbudowy innych budynków. Za powyższe karany był grzywnami. Materiałów o sygn. 1113/ES, 21607/II, 21618/II, 6542/II, 13/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ksiądz rzymskokatolicki Leon Rospond objęty został działaniami operacyjnymi w ramach prowadzonej na jego osobę Teczki Ewidencji Operacyjnej Księdza (TEOK) w okresie od 12.12.1963 do jego śmierci w roku 1988. Działania operacyjne prowadzili kolejno funkcjonariusze KP MO Tarnobrzeg, Wydz. IV WUSW Tarnobrzeg, RUSW Tarnobrzeg. Karany grzywnami za organizowanie bez zezwoleń nabożeństw w budynkach prywatnych. W 1975 roku ubiegał się o wyjazd na pielgrzymkę do Włoch, w ramach represji Wydz. IV KWMO Tarnobrzeg zastrzegł wyjazdy do wszystkich państw na okres dwóch lat. Materiały sprawy złożono 22.05.1989 w archiwum Wydz. "C" WUSW Tarnobrzeg pod sygn. 1556/II, po czym 15.09.1989 zniszczono. Materiałów o sygn. 1556/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W/w występuje w materiałach administracyjnych Wydz. Śledczego KWMO Tarnobrzeg w związku z prowadzonym wobec niego sprawami: Książka kontroli spraw Wydziału Śledczego (Wykaz spraw prowadzonych przez Wydział Śledczy w latach 1975-1990, Repertorium Wydziału Śledczego za lata 1961-1985 i 1986-1990. IPN Rz 00247/14, IPN Rz 00209/1.
.