Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Teodor
Nazwisko: Czostkiewicz
Miejsce urodzenia: Pułtusk
Data urodzenia: 31-03-1925
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Czostkiewicz ps. "Kropka" – były żołnierz Armii Krajowej Batalionu "Parasol" w stopniu plutonowego podchorążego – w kwietniu 1945 r. ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną w Warszawie (nr 2086/46). Materiały stanowią 4 dokumenty dot. wyżej wymienionego: arkusz ewidencyjny członka AK, karta E-15 oraz 2 notatki funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Z treści dokumentów wynika również, że Witold Czostkiewicz został zarejestrowany przez Centralne Więzienie w Warszawie po osadzeniu go w związku z decyzją Wojskowego Sądu Rejonowego w miejscu. Skazany na karę 6 lat więzienia za przynależność do "nielegalnej organizacji >Wolna Młodzież<". IPN BU 0203/3913 (43977/II).
W ramach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania o kryptonimie „Uciekinierzy” prowadzonej od stycznia do października 1953 funkcjonariusze Wydziału IV-B UBP na m.st. Warszawę rozpracowywali działaczy organizacji młodzieżowej „Wolna Młodzież”, do której należał Witold Czostkiewicz ps. „Witold”, „Stanisław”. Wyżej wymieniony wchodził w skład kierownictwa tej organizacji. W wyniku działań UB członkowie grupy zostali aresztowani. Wśród zachowanych materiałów są m.in.: raporty, notatki służbowe, plany przedsięwzięć oraz donosy. IPN BU 0235/739 t. 7-9 (766/II).
Dokumenty wytworzone w trakcie śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy UBP na m.st. Warszawę od czerwca 1953 do kwietnia 1954 przeciwko członkom działającej w latach 1949–1953 „nielegalnej organizacji” „Wolna Młodzież”, do której należał Witold Czostkiewicz. Sprawę wszczęto na podstawie materiałów Sprawy Agenturalnego Rozpoznania (SAR) krypt. „Uciekinierzy” prowadzonej przez Wydział IV-B UBP na m.st. Warszawę. Akta zawierają m.in.: kwestionariusze osób zatrzymanych, protokoły przesłuchań, postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i o przedłużeniu okresu tymczasowego aresztowania oraz akt oskarżenia. Akta śledztwa wraz z materiałami SAR krypt. „Uciekinierzy” zostały w dn. 21.06.1956 zarchiwizowane pod sygnaturą 766/II. IPN BU 0235/739 t. 1-6 (766/II).
Witold Czostkiewicz ps. „Witold” występuje w protokołach przesłuchań akt śledztwa prowadzonego przez Wydziały Śledcze WUBP w Stalinogrodzie (Katowice) oraz PUBP w Częstochowie od lipca 1953 do października 1953 przeciwko członkom konspiracyjnej organizacji „Wolna Młodzież”, która swoim zasięgiem obejmowała tereny ówczesnych województw: warszawskiego, stalinogrodzkiego (katowickiego) i kieleckiego. Z treści dokumentacji wynika, że wyżej wymieniony brał udział w zebraniach kierownictwa powyższej organizacji w kościele Zbawiciela i Domu Książki w Warszawie oraz w lesie Mirowskim koło Częstochowy. IPN Ka 02/502 (4606/II) t. 1-4, 6 ,8, 9.
Dokumenty wytworzone w związku z postępowaniem toczącym się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie przeciwko członkom „nielegalnej organizacji” „Wolna Młodzież” – w tym Witoldowi Czostkiewiczowi. Akta wytworzone w latach 1953-1956 zawierają m.in.: protokoły przesłuchań, postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, akt oskarżenia, protokoły rozprawy głównej, dowody rzeczowe (dokumenty wytworzone w ramach działalności w „WM”), treści wyroków sądowych oraz skargi rewizyjne. Za przynależność do „nielegalnej organizacji” oraz „nielegalne posiadanie broni” Witold Czostkiewicz został w dn. 21.02.1955 skazany na karę 6 lat więzienia w zawieszeniu na 1 rok, utratę „praw publicznych i obywatelskich praw honorowych” na 3 lata oraz przepadek całego mienia. W poczet kary pozbawienia wolności został zaliczony okres tymczasowego aresztu od dnia 19.06.1953. W związku z zawieszeniem kary areszt został uchylony. Wyrok uprawomocnił się 28.02.1955. IPN BU 1074/1 t. 1-6.
Akta opracowania wewnątrzresortowego przygotowanego przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie oraz KWMO w Katowicach w czasie od 11 do 12.1973 zawierają: charakterystyki „nielegalnej organizacji młodzieżowej >Wolna Młodzież<”, kwestionariusze osobowe jej członków oraz „Karty na czyn przestępny”. Organizacja powstała wiosną 1949 r. na terenie Częstochowy. Liczyła 56 członków i ok. 15 pomocników; podzielona była na 2 zgrupowania: warszawskie („Mazowsze”) i częstochowskie („Świętokrzyskie”). Jej działalność opierała się o uchwaloną przez „Kierownictwo Walki Konspiracyjnej” (organ kierowniczy) deklarację ideową. Celem „WM” było zwalczanie ustroju PRL oraz „walka z rzekomymi wpływami Związku Radzieckiego na życie gospodarcze, polityczne i kulturalne Polski”. Metodami działania były: akcje propagandowe (np. kolportaż ulotek), wywiad, prowadzenie szkolenia wojskowego oraz gromadzenie broni. „Wolna Młodzież” była rozpracowywana przez Wydział IV-B UBP na m.st. Warszawę. Jej członkowie i pomocnicy zostali zatrzymani przy współudziale Wojewódzkich UBP w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Kielcach. Skazano ich na kary więzienia. IPN BU 0190/50, IPN BU 0644/243 (1606/R), IPN BU 0174/71.
Akta opracowania wewnątrzresortowego przygotowanego przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach zawierają: charakterystykę konspiracyjnej organizacji „Wolna Młodzież” oraz kwestionariusze osobowe jej członków – w tym Witolda Czostkiewicza, który należał do jej kierownictwa. Materiały opracowane od września 1972 do kwietnia 1974. IPN Ka 057/67.
8.10.1982 Witold Czostkiewicz został zarejestrowany pod nr. 36724 przez Wydział III-2 KSMO w kategorii „Zab[ezpieczenie Operacyjne]” (ZO). Wyrejestrowany 6.06.1989. W zachowanych zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Materiały zniszczono w czerwcu 1989 r., wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.