Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Dutka
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 21-03-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Estakada” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej WUSW w Bielsko-Białej 17.10.1983 pod numerem BB-7962 i prowadzona była przez Grupę V RUSW Oświęcim. Marek Dutka został objęty sprawdzeniem, ponieważ „malował wrogie hasła na obiektach zakładowych”. W dniu 13.02.1984 ww. został zarejestrowany do SOS „Estakada” pod nr BB-8582/7962. Sprawę zakończono 26.07.1984 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. W dniu 20.02.1985 materiały SOS zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1964/II, a w dn. 10.01.1990 materiały archiwalne wybrakowano. Materiały o sygn. 1964/II zniszczono 10.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.