Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Figiel
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-05-1894
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Figiel został zarejestrowany 16.06.1955 przez Delegaturę Wilanów UdsBP na m.st. Warszawę do Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia na Grupę krypt. „Badacze” (nr 88). Objęty inwigilacją wraz z innymi osobami po doniesieniach agenturalnych z 23.04. i 21.05.1955, że należy do grupy Świadków Jehowy w Pyrach. Sprawa zakończona 7.10.1955 po przesłuchaniu części osób inwigilowanych i uznaniu, że została „przecięta ich dalsza działalność”. Do tego zaawansowany wiek części osób objętych sprawą powodował, że SB nie widziała możliwości wyciągnięcia wobec nich „głębszych wniosków”. Materiały złożono 12.10.1955 w archiwum Wydz. X UdsBP na m.st. Warszawa pod sygn. 12/III. IPN BU 0208/12 (12/III), mikrofilm IPN BU 01286/12 (12/3).
Antoni Figiel występuje w materiałach dochodzenia przedśledczego prowadzonego od 25.04. do 3.06.1958 przez Samodzielną Sekcję Śledczą KMO m.st. Warszawy. Sprawa dotyczyła kolportowania publikacji Świadków Jehowy przez członków tej grupy religijnej z Pyr, do której należał Antoni Figiel. Wezwany do siedziby Komendy MO m.st. Warszawy na 22.05.1958 na przesłuchanie w charakterze świadka. Dochodzenie zostało umorzone 2.06.1958, a zarekwirowane publikacje zostały komisyjnie zniszczone. Materiały złożone 6.11.1958 w archiwum Wydz. Ewidencji Operacyjnej KMO m.st. Warszawy pod sygn. 15155, zostały przerejestrowane 11.03.1963 na sygn. 1304/II. IPN BU 0235/1266 (1304/II).
.