Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Barycz
Miejsce urodzenia: Stary Sącz
Data urodzenia: 26-01-1901
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Michał
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Prof. UJ Henryk Barycz był opracowywany w okresie od 20.06.1953 do 05.04.1956 przez Wydział V WUBP/WUdsBP w Krakowie jako kandydat na informatora o ps. "Baranowski". Wytypowany przez UB na informatora do sprawy krypt. "Niebezpieczni", w ramach której rozpracowywano środowisko b. działaczy mikołajczykowskiego PSL oraz prof. Stanisława Kota. Liczono także na przekazywanie przez prof. Barycza informacji o pracownikach naukowych UJ. W marcu 1956 Henryk Barycz kategorycznie odrzucił propozycję współpracy i udzielania informacji oraz odmówił jakichkolwiek kontaktów z funkcjonariuszem UB. Materiały z opracowania prof. Barycza włączono do sprawy agenturalno-grupowej krypt. "Wenecja" o sygn. 10446/II-gr, w ramach której kontynuowano jego rozpracowanie. Akta o sygn. IPN Kr 010/10151, t. 2 (10446/II-gr).
Rozpracowywany od roku 1959 wraz z innymi osobami przez Wydział II Dep. III MSW jako osoba utrzymująca kontakty z działaczem emigracyjnym prof. Stanisławem Kotem. Bliższych danych brak. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały złożono 10.04.1964 w Archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 35211/II. Akta zniszczono w 1985 r. Akta o sygn. 35211/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa agenturalno-grupowa kryptonim "Wenecja" nr rej. 42/A założona 10.12.1959 przez Wydział III KWMO w Krakowie. Przekształcona 03.12.1960 w sprawę operacyjnego rozpracowania nr 2. W grudniu 1963 po włączeniu spraw krypt.: "Jezioro" i "Senat", przekształcono w sprawę grupowej operacyjnej obserwacji krypt. "Wenecja" nr rej. 852. W ramach sprawy "Wenecja" jednym z rozpracowywanych był prof. Henryk Barycz, dyrektor Archiwum UJ. Wydział III SB wykorzystywał do tego celu agenturę działającą na terenie UJ oraz technikę operacyjną: podsłuch telefoniczny [PT], podsłuch pokojowy [PP] i obserwację zewnętrzną prowadzoną przez Wydział "B" KWMO Kraków. SB była zainteresowana kontaktami prof. Barycza z działaczami PSL, politykami emigracyjnymi w Paryżu i Londynie ze szczególnym uwzględnieniem prof. Stanisława Kota, którego uczniem był prof. Barycz. Celem rozpracowania było skompromitowanie profesora i osłabienie jego pozycji na UJ jako "reakcyjnego" naukowca, utrzymującego kontakty z politykami emigracyjnymi. W marcu 1960 na terenie Biblioteki Jagiellońskiej - miejscu pracy kilku profesorów, SB założyła podsłuchy, korzystając z pomocy dyrektora Biblioteki, traktowanego przez SB jako p.o. [pomoc obywatelska] ps. "J.B". Współpracujący z SB p.o. ps. "J.B." w okresie 1959-1964 udzielił licznych informacji m.in. na temat prof. Barycza. Sprawę krypt. "Wenecja" zakończono 29.09.1966, materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5970/R. W 1967 całość materiałów skomasowano pod sygn. 10466/II-gr. Akta o sygn. IPN kr 010/10151, t. 1-7 (10466/II-gr.).
Materiały operacyjne MBP i Dep. III MSW w Warszawie ze spraw o krypt. "Lawiranci" i "Niebezpieczni", dotyczące rozpracowania prof. Stanisława Kota z okresu 1945-1974. SB w latach 50-tych i 60-tych zwerbowała do współpracy naukowców PAN i UW wyjeżdżających w celach naukowych do Francji oraz b. działaczy PSL. Podczas pobytu za granicą TW kontaktowali się z prof. Kotem, zyskując jego zaufanie w wyniku działań operacyjnych SB. W ten sposób uzyskiwano informacje odnośnie osób z Polski, utrzymujących kontakty z profesorem. Osoby te, od roku 1959, zostały poddane intensywnemu rozpracowaniu przez Dep. III MSW. Henryk Barycz, jako były uczeń prof. Kota i osoba utrzymująca z nim kontakty na płaszczyźnie prywatnej i naukowej, został objęty szczegółową inwigilacją, prowadzoną przez służbę bezpieczeństwa w okresie od 1959 do 1964. Akta o sygn. IPN BU 00231/247, t. 1-3 (1205/IV).
Akta administracyjne Dep. III MSW dotyczące wyższych uczelni w PRL z lat 1963-1968. Henryk Barycz występuje w materiałach jako prof. UJ. Akta o sygn. IPN BU 0296/256, t. 2 (KS/4/1368).
.