Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Muniak
Miejsce urodzenia: Pcim
Data urodzenia: 10-11-1911
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ksiądz Stefan Muniak był kontrolowany operacyjnie w ramach TEOK (Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza) przez Wydział IV KWMO w Krakowie i RSB KPMO w Myślenicach. Zarejestrowany przez Wydział IV KWMO w Krakowie 20.12.1963 pod nr 24781. Prowadzenie sprawy zakończono po śmierci ks. Muniaka. Akta TEOK nr 24781 złożono 10.04.1969 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 11007/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989 w WUSW w Krakowie. Akta TEOK nr 24781 (11007/II) zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Figuruje w materiałach kontrolno-śledczych i operacyjnych spraw prowadzonych w okresie 1946-1957 przez PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie wobec członków oddziału ROAK Franciszka Mroza ps. "Bóbr", a następnie Józefa Miki ps. "Leszek". Ks. Stefan Muniak udzielał ślubu Franciszkowi Mrozowi i Celinie Drozdowicz oraz posługi duszpasterskiej członkom oddziału J. Miki. Akta o sygn. IPN Kr 07/2811, t. 1-3 (3026/III-gr).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Krakowie w sprawie przeciwko ks. Stefanowi Muniakowi. Oskarżony z art.14 par. 1 MKK o udzielanie pomocy oddziałowi pod dowództwem Józefa Miki ps. "Leszek". Zatrzymany 21.10.1950. Aresztowany tymczasowo 31.10.1950 postanowieniem WPR. Sprawę skierowano do WSR w Krakowie po sporządzeniu aktu oskarżenia 04.12.1950. Akta o sygn. IPN Kr 111/3429 (W507/51).
Akta sprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko ks. Stefanowi Muniakowi. Oskarżony z art. 14 par. 1 Dekretu z 13.06.1946. We wrześniu 1948 udzielił ślubu i posługi duszpasterskiej członkom oddziału partyzantki antykomunistycznej pod dowództwem F. Mroza. Zatrzymany przez PUBP Myślenice 21.10.1950, na plebanii funkcjonariusze UB dokonali rewizji. Osadzony w areszcie tymczasowym od 31.10.1950. Wyrokiem WSR w Krakowie z 05.02.1951 skazany na 7 lat więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy 20.04.1951 nie uwzględnił skargi rewizyjnej. Osadzony w więzieniu w Nowym Wiśniczu. Zwolniony warunkowo z więzienia, z odbywania reszty pozostałej kary, postanowieniem WSR w Krakowie 25.01.1955. Akta o sygn. IPN Kr 110/4318 (Sr 9/51).
Dokumentacja śledztwa PUBP w Myślenicach w sprawie przeciwko ks. Stefanowi Muniakowi. W wyniku zeznań aresztowanego Józefa Miki został zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 21.10.1950, a następnie aresztowany. Skazany 05.02.1951 przez WSR w Krakowie w sprawie Sr 9/51 na 7 lat więzienia. Materiały sprawy złożono w Archiwum WUBP w Krakowie 28.04.1952 pod sygn. 10622/I. Akta 10622/I nie zachowały się. Brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta 10622/I nie zachowały się, zakwalifikowane do zniszczenia w roku 1971. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Ksiądz Stefan Muniak po zwolnieniu z więzienia i powrocie do parafii w Dziekanowicach był rozpracowywany przez PUdsBP w Myślenicach, a następnie RSB KPMO w Myślenicach. Zarejestrowany 08.06.1955 pod nr 610/F do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej przez PUdsBP w Myślenicach. Sprawę przekształcono 10.11.1960 w Sprawę Operacyjnej Obserwacji zarejestrowaną pod nr 57/B przez RSB KPMO w Myślenicach. Od roku 1962 sprawę prowadzono pod nr rej. 2154. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 10.02.1964 pod sygn. 5187/R. Akta nie zachowały się, w 1971 zakwalifikowane do zniszczenia. Brak informacji o dacie zniszczenia. Akta sprawy operacyjnej obserwacji o sygn. 5187/R nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie przeciwko ks. Stefanowi Muniakowi proboszczowi parafii Dziekanowice. Sprawę śledczą nr 46/D rozpoczęto 20.09.1962. Brak bliższych danych o charakterze prowadzonego postępowania. Sprawę zakończono i akta złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15449/I. Akta o sygn. 15449/I nie zachowały się. Brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta 15449/I nie zachowały się. W 1971 r. zakwalifikowane do zniszczenia. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
"Charakterystyka nr 21" sporządzona w 1975 r. w Wydz. "C" KWMO w Krakowie dotycząca oddziału ROAK pod dowództwem Franciszka Mroza ps. "Bóbr", działającego w okresie 1946-47 na terenie woj. krakowskiego. Ks. Stefan Muniak figuruje w dokumentacji jako osoba udzielająca pomocy Franciszkowi Mrozowi. Po przejściu F. Mroza do oddziału Józefa Miki ps. "Leszek" w 1948 r. udzielił mu potajemnie ślubu, za co został skazany wyrokiem WSR w Krakowie na 7 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/21 (21/X).
.