Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marceli
Nazwisko: Ratajczak
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 27-01-1921
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Rozalia
Znany/a też jako:
Ratajczyk

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1946 w sprawie o przynależności grupy osób do "nielegalnej organizacji WiN". W tomie 1 akt znajduje się akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUBP z 31.10.1946, w którym Marcelemu Ratajczakowi zarzucono, iż "od marca 1946 do dnia aresztowania na terenie pow. Kożuchów pozostawał w porozumieniu z członkami podziemnej organizacji wywrotowej >WiN< dążącej do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego mając kontakt z (...) prezesem pow.[iatowym], któremu miał udzielać informacji (...). W tym czasie otrzymał i przechowywał pisma i druki, jak gazetki p.t. >Wolność< o treści nawołujące do czynów skierowanych p-ko jedności sojuszniczej, Państwa Polskiego z państwem sprzymierzonym". W tomie 5 akt znajduje się sprawa śledcza nr 150, złożona w archiwum 02.09.1947 pod numerem 680/III, która w 1966 roku została włączona do sprawy 1053/III. Z akt IPN Wr 21/1434 wynika, iż prowadzone przeciwko Marcelemu Ratajczakowi sprawy śledcze zostały połączone. Dnia 13.01.1947 prokurator wojskowy zatwierdził, sporządzony przez oficera śledczego w dniu 30.12.1946, akt oskarżenia (Pr.R. II 829/46) i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Akt ten nie odbiegał w swej treści od aktu oskarżenia z 31.10.1946. IPN Wr 038/199 t. 1, 5 (1053/III). Zapisy kartoteczne wskazują, iż do akt 1053/III w roku 1967 miały być dołączone akta 4979/śl, przesłane przez KW MO w Zielonej Górze. W aktach IPN Wr 038/199 nie odnaleziono ww. sprawy.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 28.01.1947 Marceli Ratajczak został uznany winnym tego, że "od marca 1946 r. do czerwca 1946 r. na terenie Sokołowa pow. Kożuchów w celu usiłowania dokonania przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji WiN (...), posiadał i przechowywał druki, a to gazetki organizacji WiN >Wolność< i >Orzeł Biały< przeznaczone do publicznego nawoływania do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym ZSRR" i skazany na karę łączną 3 lat więzienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 04.06.1946. Dnia 10.03.1947 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i darował ww. orzeczoną karę oraz nakazał zwolnić go z więzienia. Marceli Ratajczak został zwolniony 12.03.1947 z Więzienia Nr 1 we Wrocławiu. IPN Wr 21/1434 (Sr 54/47).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. "Warta", działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1944 roku na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą "Wolność i Niepodległość" Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 na terenie województwa wrocławskiego. Marceli Ratajczak występuje jako członek WiN. IPN Wr 049/165 (F-170).
.